Centerpartiet lokalt

Bromma flygplats

Bromma flygplats är en livlina för ett flertal län och regioner. Dessutom är den helt nödvändig för ett stort antal företag och besöksnäringen runt om i landet. Därför är det en självklarhet för oss att flygplatsen ska vara kvar.

En förutsättning för utveckling i hela landet

Bromma flygplats är viktig för inrikestrafiken i Sverige med nästan 100 000 landningar 2013 och miljontals passagerare.

Det är en livlina för 12 län och regioner och helt nödvändig för företag och besöksnäring, liksom en förutsättning för utveckling i hela landet.

Vi värnar jobb, företag och tillväxt i hela landet och vill därför att Bromma flygplats ska vara kvar.

Stockholms Stad har dessutom tecknat ett avtal med Swedavia som löper fram till 2038 om att få bedriva flygplatsverksamhet på Bromma. Att bryta det skulle vara både skadligt för tillväxten och kosta väldigt stora pengar i skadestånd.

Ansvarig talesperson

Anders Åkesson
Talesperson för transportinfrastruktur och IT. Riksdagsledamot från Kalmar Län.