Centerpartiet lokalt

Dubbdäck

På vissa håll i landet är det ett problem med dubbdäck som skapar dålig luft i städerna. Därför tycker vi att kommunerna själva ska få bestämma om man ska införa avgifter för bilar med dubbdäck på vissa gator. Då behöver inte dubbdäcken förbjudas.

Dubbdäck

Dubbdäck river upp partiklar från asfalten och kan ge dålig luft som är farlig att andas in. Vi tycker det är bra att låta kommunerna själva ta hand om de problem som dubbdäcken medför.

Ett sätt är att införa en avgift för bilar med dubbdäck på vissa gator. Därför jobbar vi för att det ska vara möjligt för kommuner att införa just en sådan avgift. På så sätt behöver man inte förbjuda dubbdäck för de som trots allt behöver dessa i olika sammanhang.

Ansvarig talesperson

Anders Åkesson
Talesperson för transportinfrastruktur och IT. Riksdagsledamot från Kalmar Län.