Centerpartiet lokalt

Flyg

Flyget är viktigt, både för resor utomlands, men också för resor i ett avlångt land som Sverige. En fungerande flygtrafik behövs för att hela landet ska leva.

Centerpartiet vill:

  • Att flyget, precis som andra transporter, ska betala sina egna miljökostnaderSatsa på bättre teknik och nya bränslen så att flyget blir mer hållbart.
  • Att vi ska samarbeta på EU-nivå för ett gemensamt europeiskt luftrum.
  • Stärka det internationella arbetet för att minska flygets globala utsläpp.
  • Införa ett krav på obligatorisk inblandning av förnybart flygbränsle.

”I vårt avlånga och delvis glesa land är det tvunget att ha effektiva kommunikationer.”

Jonas Granberg, urmakare, Arvidsjaur

Flyget har stor betydelse

Flyg möjliggör inte bara långa resor utomlands utan har stor betydelse inrikes för människor och företag.

Det gäller särskilt de delar av landet som ligger långt bort från andra tätbefolkade områden. De regionerna har inte heller tillräckligt stor befolkning för att man ska kunna satsa på en utvecklad och snabb järnvägstrafik dit. Där är flyget helt avgörande för att regionerna ska kunna överleva och utvecklas. Det krävs helt enkelt en fungerande flygtrafik så att människor väljer att bosätta sig och företag att etablera sig i de regionerna.

Vi vill ta ett krafttag för att förbättra och effektivisera infrastrukturen i luften. För även om flyget är ett viktigt transportmedel finns det mycket att göra så att det blir mer miljövänligt och mer effektivt. Utsläppen från flyget behöver minska globalt, det vill vi jobba aktivt för.

För att minska utsläppen från flyget krävs åtgärder både i och utanför Sverige. Centerpartiet vill införa ett krav på obligatorisk inblandning av förnybart flygbränsle för alla flygplan som tankas i Sverige. Det är ett klimat- och kostnadseffektivt sätt att minska flygets klimatpåverkan och samtidigt ställa om till en hållbar flygsektor. Att satsa på grönt flygbränsle gör dessutom att bolagen får större anledning att effektivisera, vilket ger ännu mer miljövinster.

Centerpartiet anser också att Swedavia bör öka möjligheterna till rabatter för start och landning för de plan med bäst miljöegenskaper. Statliga bolag och myndigheter bör också klimatkompensera sina tjänsteresor. Det behövs därtill skärpta krav på den EU-interna flygtrafiken. Den ska lyda under samma regler för tilldelning av utsläppsrätter som övriga delar av EU:s utsläppshandel. Den internationella luftfartsorganisationen, ICAO, nådde 2016, efter många års förhandlingar, en överenskommelse för att minska utsläppen från flygtrafiken. Sverige måste vara pådrivande för att ICAO-systemet faktiskt levererar och att det sker en revidering och radikal uppdatering av de direktiv som reglerar internationell beskattning av flygbränsle och som begränsar effektiva ekonomiska styrmedel.

Ansvarig talesperson

Anders Åkesson
Talesperson för transportinfrastruktur och IT. Riksdagsledamot från Kalmar Län.