Centerpartiet lokalt

Förbifart Stockholm

Förbifart Stockholm är en viktig del i att vidareutveckla infrastrukturen i Stockholm och vi vill att den ska fortsätta att byggas.

Centerpartiet vill:

  • Att bygget av Förbifart Stockholm görs miljöanpassat
  • Tillsätta en miljörevisor som kontrollerar att byggandet går så miljövänligt till som möjligt

Förbifart Stockholm ska byggas med miljöfokus

Vi vill att bygget av förbifarten ska göras miljöanpassat, till exempel så att naturområden kan bevaras genom att lägga en stor del av leden i tunnel.

Vi vill också tillsätta en miljörevisor i bygget av Förbifart Stockholm som kontrollerar att byggandet går så miljövänligt till som möjligt från planering till färdigställande. Det är år 2015 redan många hundra anställda som arbetar med bygget av Förbifart Stockholm. Ett stopp kostar stora skadestånd till de kontrakterade företagen som redan är igång. Därför är det mycket kostsamt om projektet inte förlöper som planerat för att inte tala om de konsekvenser det får för trafiksituationen i Stockholm som Förbifarten syftar till att underlätta.

Ansvarig talesperson

Anders Åkesson
Talesperson för transportinfrastruktur och IT. Riksdagsledamot från Kalmar Län.