Centerpartiet lokalt

Lastbilar och tung trafik

Den tunga trafiken transporterar människor och varor i hela landet. Vi vill göra lastbilar och bussar mer miljövänliga och säkra.

Centerpartiet vill:

  • Införa en klimatbonus för tunga transporter som minskar utsläppen.
  • Att fordonsskatten ska vara koldioxiddifferentierad, det vill säga baseras på fordonets utsläpp av koldioxid.
  • Införa en miljölastbilspremie för hybrid- och ellastbilar och lastbilar som kan gå på biogas eller etanol.

"På stämman så sa man att man skulle utreda en supermiljöpremie för tunga fordon. En sådan premie kan leda till att fordonsflottan går mot mer el."

Göte Persson, Falun

Lastbilar och tung trafik

Utsläppen från den tunga trafiken har minskat de senaste åren men med en jämförelse tillbaka till 1990 har utsläppen från den tunga trafiken ökat, till skillnad från för persontrafiken. För de tunga lastbilarna har effekten av energieffektivisering och förnybar energi inte riktigt räckt för att kompensera för den ökande trafiken.

För att minska utsläppen från den tunga trafiken vill Centerpartiet införa en bonus för de bästa lastbilarna, som kan drivas med alternativa drivmedel, såsom biogas, eller el. Vi anser också att åtgärder som minskar utsläppen från lastbilarna ska belönas. Därför vill vi införa en klimatbonus till åkerier som minskar sina utsläpp, till exempel genom att använda mer biodrivmedel eller vidta andra åtgärder som minskat utsläppen.

Genom att möjliggöra för tyngre och längre fordon att rulla på Sveriges vägar och järnvägar skulle näringar spara miljontals kronor samtidigt som det skulle skapa miljövinster. Centerpartiet har därför drivit frågan om att tillåta tyngre lastbilar. En 74-tons lastbil släpper ut betydligt mindre per transporterat ton än konventionella lastbilar.

För oss är det viktigt att främja den europeiska handeln, därför tycker vi att samma regler för transporter ska gälla i hela EU.

Det finns redan europeisk klassning för avgaser från lastbilar. För att få bort de mest skadliga lastbilarna vill vi titta på möjligheterna att införa en skrotningspremie på lastbilar som tillhör Euro klass 1 och 2. Det betyder att de företag som byter ut en lastbil som en har dålig miljöklass till en bil av bättre miljöklass får en bonus. Det skulle gynna både landsbygden, näringslivet och inte minst miljön eftersom det skulle innebära att gamla lastbilar byts ut mot nya.

Ansvarig talesperson

Anders Åkesson
Talesperson för transportinfrastruktur och IT. Riksdagsledamot från Kalmar Län.