IT

Fler behöver få tillgång till snabbt bredband. Det är en förutsättning för att hela landet ska leva och för att människor ska kunna driva företag på landsbygden.

Centerpartiet vill:

  • Fortsätta bygga ut IT-infrastrukturen så att fler kan ta del av digitaliseringens möjligheter
  • Fortsätta prioritera utbyggnaden av bredband på landsbygden
  • Att alla hushåll och arbetsplatser som vill ska vara uppkopplade senast 2025

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

IT

Det är svårt att föreställa sig hur vårt samhälle skulle se ut utan internet. Vi vill bygga ut bredbandsnäten till alla delar av Sverige. Alla människor i vårt land ska kunna vara uppkopplade.

Sveriges IT-utveckling är något värt att vara stolt över. I internationella mätningar hamnar Sverige regelbundet i topp. Det visar att vår IT- och telekomutveckling verkligen går åt rätt håll. Det visar också att den IT-politik som vi genomförde i Alliansregeringen fungerar mycket bra.

Fortsätt prioritera utbyggnaden av bredband på landsbygden

Att ha tillgång till fast och mobilt bredband och bra mobila kommunikationer är inte bara en fråga om tillväxt. Ofta är det en ren överlevnadsfråga för företagen. Bra kommunikationer är helt enkelt nödvändigt för att företagen ska kunna fortsätta att växa och skapa nya jobb. Det är också en avgörande faktor för att människor ska kunna bo kvar på landsbygden, men också för att nya människor ska vilja flytta dit.

Tekniken gör det möjligt med god service, som exempelvis kontakt med myndigheter och sjukvård. För att det ska bli så bra som möjligt krävs att lokala och regionala krafter är med och tar initiativ till utvecklingen. Människor ska kunna betala sina räkningar via nätet och ta del av olika elektroniska samhällstjänster. Allt detta har stor betydelse för landsbygdens utveckling.

Ge alla hushåll och arbetsplatser som vill, möjlighet att vara uppkopplade senast 2025

Ett av de viktigaste sätten att ge förutsättningar för jobb, tillväxt och tillgång till välfärdstjänster i hela landet handlar om att bättre ta tillvara den digitala utvecklingen. Vi vill att alla hushåll och arbetsplatser där efterfrågan finns, ska vara uppkopplade senast 2025. Därför måste vi fortsätta att prioritera utbyggnaden av bredband på landsbygden. För att genomföra detta behövs kreativa lösningar som exempelvis samförläggning av bredbandsinfrastruktur med annan infrastruktur och en mer snabbfotad användning av frekvenser för mobilt bredband. I Alliansregeringen satsade vi mycket pengar på bredband. Det är en satsning som har gett resultat, men fortfarande finns mer kvar att göra för att Sverige verkligen ska vara bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

 

Ansvarig talesperson

Anders Åkesson
Talesperson för transportinfrastruktur och IT. Riksdagsledamot från Kalmar Län.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.