Centerpartiet lokalt

Mobiltäckning

Trots att Sverige har bland den bästa mobiltäckningen i världen finns det alltför många områden där täckningen är dålig eller obefintlig. Det här är något som vi måste göra något åt.

Centerpartiet vill:

  • Att mobiloperatörerna samarbetar för att bygga ut täckningen
  • Att 700-bandet används för att förbättra mobiltäckningen framför allt på landsbygden
  • Införa en obligatorisk märkning för telefonernas mottagning på EU-nivå

Mobiltäckning

Vi behöver mobilnät som täcker mer av Sverige och som klarar av att allt fler vill använda mobil teknik i högre utsträckning. Faktum är att Sverige är ett av de länder som har bäst förutsättningar för mobilt bredband och mobil telefoni i Europa. Det har vi bland annat uppnått genom att Alliansregeringen reformerade lagen om elektronisk kommunikation för att underlätta för nya ekonomiska satsningar.

En förklaring till varför en del upplever att mobiltäckningen har blivit sämre på senare år är att dagens moderna och smarta telefoner har betydligt sämre mottagningsegenskaper än föregående modeller. När allt fler funktioner ska få plats har mobiltillverkarna i många fall tvingats kompromissa med antennstorlekar. Som konsument är det idag väldigt svårt att ta reda på vilka modeller som är bra på att ta emot mobilsignaler. För att konsumenter enklare ska kunna hitta en mobil som fungerar även där mobiltäckningen inte är perfekt vill vi på EU-nivå införa en obligatorisk märkning som visar hur bra mottagningsegenskaper mobiltelefoner har.

Ansvarig talesperson

Anders Åkesson
Talesperson för transportinfrastruktur och IT. Riksdagsledamot från Kalmar Län.