Centerpartiet lokalt

Mobiltelefoni

Sverige är bland de bästa i världen när det kommer till mobiltäckning. Trots det finns det många områden där täckningen är dålig. Det här behöver vi ändra på. Därför har vi i regeringen sett till att frigöra mest utrymme i Europa för att bygga ut den mobila telefonin.

Centerpartiet vill:

  • stimulera mobiloperatörerna till ökat samarbete på landsbygden där mobiltäckningen är dålig
  • att 700-bandet används för att förbättra mobiltäckningen framförallt på landsbygden.
  • Att marknadens aktörer tar ett större ansvar för att minska störningar och leveransproblem för bredband och mobiltelefoni

Mobiltelefoni

Trots att Sverige har bland den bästa mobiltäckningen i världen finns det alltför många områden där täckningen är dålig eller obefintlig.

Det handlar om så kallade vita fläckar eller överbelastade nät som försvårar den mobila kommunikationen. Det här är något som vi måste göra något åt.

I Alliansregeringen genomförde vi stora satsningar för att bygga ut den mobila telefonin. Bland annat såg vi till så att Sverige frigjort mest utrymme i hela Europa för att kunna bygga ut den mobila telefonin och det mobila bredbandet. Det har vi gjort bland annat genom att frigöra 800-bandet, och genom att i alliansregeringen besluta om att år 2017 frigöra 700-bandet. Nu måste operatörerna svara upp mot det och se till att det fungerar. Vi behöver mobilnät som täcker mer av Sverige, och som klarar av att allt fler nu vill använda mobil teknik allt mer. Faktum är att Sverige är det land i hela Europa som har bland de bästa förutsättningarna för mobilt bredband och mobil telefoni. Vi kommer att arbeta för att Sverige ska bli ännu bättre.

Ansvarig talesperson

Anders Åkesson
Talesperson för transportinfrastruktur och IT. Riksdagsledamot från Kalmar Län.