Centerpartiet lokalt

Jämställdhet och diskriminering

Vi är ett liberalt feministiskt parti. Det handlar om alla människors kamp för friheten att få vara den man är.

Centerpartiet vill:

  • Driva på för fler ledande kvinnor och stärka kvinnors företagande, bland annat genom tjänstesektorn där taket i RUT justeras uppåt och att RUT omfattar fler tjänster.
  • Bryta invanda traditionella ojämställda val av utbildning och jobb genom mer jämställd studie- och yrkesvägledning och mer kunskap om jämställdhet i hela skolan.
  • Att alla sexuella handlingar som inte bygger på samtycke är straffbara.

Jämställdhet och diskriminering

Kön, etnicitet, sexuell läggning, ålder, social bakgrund och mängder av andra saker skapar förväntningar på oss och begränsar våra val och möjligheter.

Ojämställdheten finns med genom hela livet, i hela samhället. Var och en har sin fria rätt att leva sitt liv fullt ut och inte begränsas av fördomar eller att någon tar makten över dig. Det håller vi högst. Idag har kvinnor och män inte samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Det måste vi förändra.

Vi vill också att den som älskar någon av samma kön ska ha samma rättigheter som människor som älskar personer av motsatt kön. En avgörande faktor för frihet och självständighet är att försörja sig själv. Därför är det viktigt att skapa meningsfulla arbeten för personer med funktionsnedsättning och göra det enkelt att anställa. Det handlar om att vi är födda fria, har lika värde och rättigheter.

#Metoo

Metoo-rörelsen kommer att betyda en bestående förändring fullt jämförbar med rösträttskampen. Se Annie Lööfs tal om hur vi skapar ett tryggare Sverige för alla.

Läs mer om våra förslag

Ansvarig talesperson

Annika Qarlsson
Talesperson för frågor om arbetsmarknad, integration och jämställdhet. Riksdagsledamot Västra Götala...