Abort

Att bestämma över sin egen kropp är en mänsklig rättighet. Därför är det självklart att kvinnor ska ha möjlighet till fri och säker abort. Vi tycker att den svenska abortlagstiftningen fungerar bra och vill inte förändra den.

Centerpartiet vill:

  • Satsa på förebyggande arbete för att minska antalet aborter
  • Att fria och säkra aborter ska vara en mänsklig rättighet.
  • Arbeta för att aborter ska tillåtas i alla EU:s medlemsstater så att kvinnor i hela Europa får rätt att bestämma över sina egna kroppar och säkra aborter.

sol-has-bg sol-light-text

Abort

Alla har rätt att bestämma över sin egen kropp. Kvinnors möjlighet till fria och säkra aborter är en fråga om mänskliga rättigheter.

Vi står bakom den svenska abortlagstiftningen som säger att kvinnor har rätt att göra abort till och med den artonde graviditetsveckan.

Kvinnan som gör abort ska alltid erbjudas stödsamtal. Aborter kan ofta vara jobbiga att gå igenom för både män och kvinnor. Därför är det viktigt att sträva efter att minska antalet aborter. Det gör man bäst genom rådgivning och subventionerade preventivmedel, inte genom att försvåra för kvinnor att göra abort. Runt om i världen genomförs över tjugo miljoner olagliga aborter varje år. Ofta leder olagliga aborter till att kvinnan blir sjuk eller till och med dör. Det är därför viktigt att arbeta för rätten till abort i hela världen. Utländska kvinnor som kommer till Sverige ska ha samma rätt att göra abort som svenska kvinnor.

Anders W Jonsson
Gruppledare. Sjukvårdspolitisk talesperson. Riksdagsledamot för Gävleborgs län.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.