Centerpartiet lokalt

HBTQ-frågor

Fortfarande utsätts HBTQ-personer för diskriminering och hatbrott. Det är oacceptabelt. Vem man älskar ska inte spela någon roll och man ska få samma bemötande av samhället och vården oavsett vilken sexuell läggning man har.

Centerpartiet vill:

  • Värna möjligheterna för personer med olika typer av sexuell läggning att bilda familj
  • Att HBTQ-kompetensen inom vården ska öka
  • Ha hårdare och tydligare diskrimineringslagar

"Det är en självklarhet att HBT-personer ska få adoptera. Många diskrimineras på grund av sexuell läggning och en sån enkel sak som att få donera blod är inte ens tillåtet för mig bara för att jag inte är hetero."

Daniel Olsson, arbetsledare Mcdonalds, Skövde

Kampen mot diskriminering måste fortsätta

Vår politik utgår alltid från alla människors lika rätt och värde. Vi har länge drivit på kampen för HBTQ-personers (homosexuella, bisexuella,trans- och queerpersoner) rättigheter. Den som älskar någon av samma kön ska ha samma rättigheter som människor som älskar personer av motsatt kön.

Fortfarande utsätts många HBTQ-personer för diskriminering, våld och hatbrott. Det leder till att många HBTQ-personer mår dåligt, blir deprimerade eller begår självmord. Även om det har blivit bättre under senare år finns det mycket kvar att göra. Inte minst är det viktigt att Sverige driver på andra länder i arbetet.

Familjer kan se olika ut. Det finns familjer med enbart en mamma eller en pappa. Det finns familjer med två mammor eller två pappor eller både och. Därför tycker vi att det är viktigt att det finns kunskap om hur olika familjer fungerar vid föräldrautbildningar.

Vi tycker också att det behövs mer HBTQ-kunskap i vården. För HBTQ-personer kan det innebära en trygghet att gå till en vårdcentral, mödravårdcentral eller annan vårdgivare som har speciell erfarenhet och kunskap om just HBTQ-personer och de behov de har. Därför måste landstingen jobba för att öka kompetensen bland vårdpersonal generellt.

Vi tycker det är viktigt att få fram fler mödravårdscentraler och fertilitetskliniker med särskild kompetens om HBTQ-familjer. Vi vill också uppmuntra fler mödravårdcentraler att regnbågscertifiera sig.

Ola Johansson
Riksdagsledamot Hallands län, bostadspolitisk talesperson