Centerpartiet lokalt

Jämställd vård

Alla människor har rätt till lika bra vård. Så ser det inte ut idag. Tvärtom får kvinnor ofta sämre vård än män och vården har sämre kunskaper om typiska kvinnosjukdomar. Det här beror på att den medicinska forskningen mest genomförs på män. Vi vill ha en jämställd och rättvis vård. Därför behöver vi mer kunskap om kvinnor och kvinnors sjukdomar.

”För mig är jämställd vård en självklarhet, alla är vi lika mycket värda och var man bor ska inte avgöra om man överlever eller inte, min pappa har varit väldigt allvarligt sjuk och då var det tur att det fanns en ambulans i närheten.”

Madeleine Jacobsson, Nordmaling

Hälsa på lika villkor

Att alla, oavsett kön, ska ha lika rätt till lika vård borde vara självklart. Så är det inte idag. Istället får männen ofta bättre vård, och en stor del av ansvaret ligger på forskningen.

Kvinnor får ofta sämre vård än män. Det mesta av forskningen har gjorts på män. Det har gjort att vi har sämre kunskaper om de sjukdomar som är vanligare bland kvinnor och om biverkningar och symptom som kvinnor får. För att få bort skillnaderna behövs mer forskning om kvinnor och kvinnors sjukdomar. Vi behöver också ha statistik som visar skillnaderna mellan den vård som kvinnor och män får.

Anders W Jonsson
Förste vice partiordförande, Sjukvårdspolitisk talesperson, ledamot av det verkställande utskottet....