Centerpartiet lokalt

Jämställdhet och feminism

Män och kvinnor ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Så ser det inte ut idag. Det vill vi ändra på.

Centerpartiet vill:

  • Minska löneskillnaderna mellan män och kvinnor.
  • Motverka våld mot kvinnor.
  • Att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter i livet.
  • Att makt och inflytande ska vara jämnt fördelat mellan kvinnor och män.

"För mig är det självklart att sträva efter att alla människor ska ha rätt till samma möjligheter och då kan vi inte acceptera att kvinnor och män fortfarande behandlas olika i samhället."

Daniel Öhgren, Skellefteå

Jämställdhet och feminism

Centerpartiet är ett liberalt feministiskt parti. Jämställdhet ur ett liberalt perspektiv handlar om alla människors kamp för friheten att få vara den man är. Kvinnor och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Så ser det inte ut idag.

Män tjänar mer än kvinnor. Kvinnor tar större ansvar i hemmet. Mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och sexualiserat våld är omfattande. Det måste vi förändra. Vi vill se ett Sverige där kvinnor och män har lika förutsättningar och möjligheter. Där man främst är människa och inte kvinna eller man.

Feminism betyder att man ser att det finns en över- och underordning i samhället, där män som grupp står över kvinnor som grupp, den så kallade könsmaktsordningen. Feminism handlar om att se det ojämlika förhållandet mellan människor och om viljan att få ett samhälle där alla människor lever på lika villkor. Att bryta könsmaktsordningen är ett gemensamt ansvar för kvinnor och män. Vi vill att kvinnor och män ska ha samma rättigheter och möjligheter i sina liv. Genusperspektivet ska alltid finnas med.

För oss är det självklart att du ska bedömas och bemötas utifrån vem du är, inte utifrån om du är man eller kvinna. Vår utgångspunkt är att kvinnor och män är fria individer, med olika behov och olika sätt att leva sina liv.

Ansvarig talesperson

Annika Qarlsson
Talesperson för frågor om arbetsmarknad, integration och jämställdhet. Riksdagsledamot Västra Götala...