Centerpartiet lokalt

Kvotering

Centerpartiet vill inte använda kvotering. Kvotering innebär att en position på en arbetsplats reserveras för en speciell grupp, till exempel kvinnor.

Centerpartiet vill:

  • Inte använda kvotering.
  • Ge kvinnor förutsättningar att starta och driva företag.
  • Att svenska företag ska ta ansvar för att skapa en jämn könsfördelning på maktpositioner.

”Det borde vara självklart att män och kvinnor, flickor och pojkar behandlas likvärdigt, tyvärr är det inte så och det är något vi alla måste kämpa för. Jag har själv tre barn och jag arbetar aktivt med dem för att de förutsättningslöst får utvecklas och växa utan att placeras in i olika fack beroende på vilket kön de tillhör."

Madeleine Jacobsson, Nordmaling

Centerpartiet vill inte använda kvotering

Att kvotera innebär att en position på en arbetsplats reserveras för en speciell grupp, exempelvis kvinnor. Då och då höjs röster för att kvotera in kvinnor i bolagsstyrelser. Vi tror att det är fel väg att gå.

Att lagstifta om kvotering blir som att förbjuda symptomen, inte sjukdomen i sig. Förändringen måste ske från grunden. Vi tycker att det är viktigt att andelen kvinnor som driver företag ökar. För att nå dit måste vi ge kvinnor bättre förutsättningar att starta och driva företag. När antalet kvinnor som driver företag ökar får vi fler personer i de nätverken från vilka högre uppsatta styrelseledamöter och VD: ar ofta hämtas. Då försvinner också de strukturer som stänger ute kvinnor från inflytande och delaktighet i samhället.

Ansvarig talesperson

Annika Qarlsson
Talesperson för frågor om arbetsmarknad, integration och jämställdhet. Riksdagsledamot Västra Götala...