Centerpartiet lokalt

Mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna handlar om att alla är födda fria och har lika värde. Alla länder har ett ansvar för att se till att de mänskliga rättigheterna uppfylls. Det är en skyldighet som aldrig går att komma ifrån. 

 

"Rätten till liv, att leva sitt liv i frihet och fritt från tvång är okränkbara rättigheter. Att kränka dessa rättigheter, så som att förbjuda en viss kärlek är det grövsta sättet att förtrycka en människa och något som aldrig kan accepteras."

Gustaf Svenungsson, Agronomstudent, Uppsala

Mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna gäller för alla människor. De säger att vi är födda fria och har lika värde och rättigheter. För oss är detta det viktigaste av allt.

De mänskliga rättigheterna är en del av folkrätten och finns med i olika internationella överenskommelser. De är till för att alla ska få leva ett bra liv. De mänskliga rättigheterna handlar om människors möjligheter att överleva och här finns bland annat rätten till mat och tak över huvudet. Men också rätten till sina egna tankar och trosuppfattningar och skydd till familjen. Även frihet från tortyr och slaveri, rätt till utbildning, yttrandefrihet och rätt att delta i sitt lands styre är mänskliga rättigheter.

Staterna är skyldiga att respektera folkrättens regler. Varje land har ett ansvar för att de mänskliga rättigheterna uppfylls i det landets lagar. Det räcker inte med lagar som förklarar statens skyldigheter eller som förbjuder vissa handlingar. Det måste också finnas ett fungerande rättssystem (poliser, advokater och åklagare, opartiska och rättvisa domstolar) som ser till att lagarna fungerar i praktiken. Dessutom behövs kompletterande åtgärder som främjar de mänskliga rättigheterna.

Kerstin Lundgren
Riksdagsledamot Stockholms län, utrikespolitisk talesperson