Centerpartiet lokalt

Prostitution

Den svenska sexköpslagen är något vi står bakom fullt ut. Det är bra att det är olagligt att köpa sex. Vi vill att polisen ska bli bättre på att bekämpa prostitutionen, inte minst bland unga på internet. Att utnyttja en annan människa ska alltid vara brottsligt.

"Jag vill se ett samhälle fritt från våld i hemmet, människohandel och prostitution."

Raymond Pettersson, Värnamo

Prostitution

Sverige var först i världen med att införa en lag som säger att det är olagligt att köpa sex.

Sexköpslagen ska se till att människor som ser prostitution som det enda sättet att försörja sig på inte utnyttjas. Lagen betyder att man inte ska kunna köpa en annan människas kropp.

I flera europeiska länder har prostitutionen blivit laglig. Det ser vi som ett svek mot några av de svagaste i samhället. Samhället ska hjälpa kvinnor och män ur prostitution. Det handlar om prostitution på gatan och om prostitution på internet. Polisen måste bli bättre på att bekämpa prostitutionen på internet där de yngsta och mest utsatta tjejerna och killarna finns.

Johan Hedin
Riksdagsledamot och rättspolitisk talesperson