Centerpartiet lokalt

Sexualbrott

Lagarna för våldtäkt och andra sexualbrott behöver göras om. Ansvaret borde flyttas från offret till förövaren. Därför vill vi se en samtyckeslagstiftning och ett oaktsamhetsrekvisit för sexualbrott och att sexualbrott mot barn aldrig ska kunna preskriberas.

Centerpartiet vill:

  • Ha en samtyckeslag och ett oaktsamhetsrekvisit för sexualbrott
  • Ta bort preskriptionstiden för sexualbrott mot barn
  • Att fler ska dömas till längre straff för våldtäkt

"Unga som utsatts för sexualbrott ska få hjälp och adekvat vård tidigare efter brottet."

Sara Åberg, kommunikatör, Jönköping

Det behövs en samtyckeslagstiftning

Dagens sexualbrottslagar är gammalmodiga och kränkande. De säger i princip att det är okej att ha sex med en annan person tills den personen tydligt säger nej. Vi vill att ansvaret flyttas och att de som begått sexualbrott mot barn alltid kan ställas inför rätta, även om det har gått lång tid sedan brotten begicks.

En så kallad samtyckesbaserad sexualbrottslagstiftning säger att du får ha sex med en person först när du vet att personen är med på det. Det är både rimligt och logiskt att det ska vara på det sättet. Därför vill vi införa samtyckeslagstiftning i Sverige. För att ytterligare tydliggöra detta vill vi även att ett oaktsamhetsbrott avseende våldtäkt införs.

Den som döms för våldtäkt kan idag dömas till fängelse i mellan 2 och 10 år. Det är ovanligt att någon döms till 10 års fängelse för våldtäkt. Istället är det nästan alltid så att den som döms för våldtäkt får bara några års fängelse. Vi vill att domstolarna ska använda hela straffskalan mycket mer än vad som sker idag.

Våldtäkt är ett allvarligt brott som både kränker offrets integritet men också riskerar att påverka personen långt efter det att själva våldtäkten ägde rum. Därför är det också rimligt att straffet blir mer kännbart.

Centerpartiet vill också att fler som begår sexuellt ofredande ska dömas. Detta kan bland annat ske genom utökad kameraövervakning, för att säkra bevisning, vid till exempel festivaler, men även genom en större poliskår med resurser nog för att utreda fler fall av sexuellt ofredande.

Enligt lagtexten ska en våldtäkt i vissa fall ses som mindre grov. Det används sällan i praktiken men sänder en signal om att en våldtäkt kan vara just mindre grov. För oss är en våldtäkt alltid ett allvarligt brott och därför tycker vi att mindre grov våldtäkt är ett brott som borde avskaffas. När det gäller sexualbrott är barn och unga en grupp som är mycket sårbar. De barn som utsätts för ett sexualbrott kan påverkas av detta långt efteråt. Konsekvenserna kan bli allvarliga. Därför ser vi att det finns ett stort behov för mer kunskap om sexualbrott mot barn. Det behövs för att samhället ska kunna ge utsatt barn och unga det allra bästa stödet.

Johan Hedin
Riksdagsledamot och rättspolitisk talesperson