Centerpartiet lokalt

Våld i nära relationer

Våld förekommer i alla typer av nära relationer men det är vanligast att kvinnor drabbas. Våld i nära relationer och sexualiserat våld är ett stort samhällsproblem. Det är därför viktigt att samhället både erbjuder skydd för offren och behandling för den som slår. Då kan vi förebygga att nya brott begås.

"Jag vill se ett samhälle utan våld. Våld som förekommer mellan människor i nära relationer är kränkande och kan aldrig accepteras."

Ingrid Hermansson

Mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem

Våld i nära relationer och sexualiserat våld kan se olika ut, men oftast är det kvinnor som drabbas. Våld i nära relationer och sexualiserat våld är ett stort samhällsproblem och ett allvarligt hot mot kvinnors trygghet och hälsa. I slutändan är det också en fråga om jämställdhet.

Största delen av det våld som riktas mot kvinnor sker i hemmet och förövaren är nästan alltid en partner eller ex-partner. Det är viktigt att påminna sig om att det förekommer våld i alla typer av relationer. Sexualiteten eller könsidentiteten spelar ingen roll. Vi tycker att det är viktigt att personer som döms får bra behandling så att det kan förhindras att brottet upprepas. Det är också viktigt att med förebyggande åtgärder för att minska våldet. Det kan bland annat göras genom att erbjuda de som ännu inte dömts, men som har ett våldsamt beteende, behandling.

Vi jobbar för att rättsväsendet och psykiatrin ska använda bra metoder för att bedöma risk för våld i nära relationer. Det är viktigt att de metoder som används har stöd av forskning och tidigare erfarenheter. Vi tycker också att det ska bli lättare att få byta identitet när det finns ett allvarligt hot i en nära relation.

Johan Hedin
Riksdagsledamot och rättspolitisk talesperson