Centerpartiet lokalt

Jobb

Det är småföretagarna som är våra jobbskapare. Utan dem stannar Sverige. Men för att de ska kunna skapa nya jobb behövs enklare regler som fokuserar mer på tillväxt och mindre på krångel. Det behöver bli billigare att anställa och mer rörlighet på arbetsmarknaden. Då tror vi att fler vågar byta jobb och fler, inte minst unga, får ett jobb att gå till.

Centerpartiet vill:

 • Göra det enklare att starta och driva företag
 • Att det ska vara lättare för unga att få sitt första jobb
 • Låta fler förmedla de lediga jobben
 • Göra om LAS så att kompetensen och inte anställningstid blir det viktiga
 • Att grundregeln blir att nyanlända får arbeta från dag ett i Sverige

Utan jobben stannar Sverige

Arbetsmarknaden i dag ser inte ut som den gjorde förr. De regler som styr har inte hängt med i den utveckling som varit.

Vi tycker att det är fel att det är viktigare hur länge du jobbat än hur bra du faktiskt är på det du gör. Det är det som ska spela roll om ett företag måste säga upp någon. Därför vill vi ändra den lag som brukar kallas för LAS (Lagen om anställningsskydd) och få en rörligare arbetsmarknad.

Vi tycker att du ska kunna byta jobb utan att behöva oroa dig för att vara den som är sist anställd om företaget skulle börja gå dåligt. Vi vill ha en trygg arbetsmarknad med riktiga jobb, rörlighet och trygga omställningsförsäkringar som hjälper dig när du slutar eller byter jobb.

Reglerna måste helt enkelt sluta diskriminera de med färre år på arbetsplatsen. Då kan fler unga lättare komma in på arbetsmarknaden och få sitt första jobb.

Fler aktörer ska kunna förmedla jobb

För att hjälpa människor in på arbetsmarknaden behövs arbetsförmedling. I dag har statliga Arbetsförmedlingen ensamrätt på att förmedla nya jobb. Den uppgiften klarar Arbetsförmedlingen inte av och därför vill vi att fler ska få komma in på marknaden. Då kan olika arbetsförmedlare specialisera sig på olika branscher eller yrken.

Genom en jobbfixarpeng kan du själv välja vilken arbetsförmedlare som du tror kan hjälpa dig bäst. När vi styrde Sverige tillsammans med Alliansen gjorde vi det billigare att anställa unga. Yrkesintroduktionsanställningarna, YA-jobben, har därför varit en viktig reform som behöver utvecklas så att den gäller för fler, exempelvis nyanlända invandrare. Vi vill också att det ska bli möjligt med lägre ingångslöner genom särskilda avtal för yrkesintroduktionsanställningar.

Vi tycker att det är naturligt att den som inte har någon arbetslivserfarenhet tjänar mindre än den som har jobbat i många år. Genom att få in en fot på arbetsmarknaden kan du sedan fortsätta din lönekarriär. Här behöver de som förhandlar om lönerna börja ta ansvar även för personer som står utan jobb.

Arbetsmiljö

För att vi ska kunna jobba behövs både fler och bättre jobb. Vi tycker att det viktigt att man mår bra, både på jobbet och av jobbet. Därför behövs en bra arbetsmiljö. För att nå dit är det viktigt att det hela tiden pågår ett arbete som inte bara ser till att du inte blir sjuk av jobbet, utan som också hjälper dig att vara frisk. Därför ser vi arbetsmiljöfrågor som en naturlig del av livet på jobbet.

För oss är fackförbunden viktiga och det är bra att de finns. Däremot tycker vi inte om när fackförbunden missbrukar sin makt och fokuserar mer på partipolitik och mindre på jobben. Det drabbar både småföretagare och fackens medlemmar och därför vill vi se mer fristående fackförbund som kan fortsätta att spela en viktig roll.

Framtidskonto

Vi vill att det ska finnas bra utbildningar som leder till jobb och att högskolor och företag ska samarbeta mer. Praktisk kunskap ska vara lika viktigt som teoretisk. Därför är det viktigt med ett system där du kan lära direkt på arbetsplatsen genom att jobba som lärling.

Med ett skattegynnat Framtidskonto kan du som är ung spara pengar ungefär på samma sätt som du pensionssparar. Pengarna du sparar kan gå exempelvis till studier eller till att starta företag.

Fler företag skapar fler jobb

För att samhället ska växa och må bra behövs företag. Det är i små och växande företag som nya jobb skapas. Vi vill göra det enklare att starta och driva företag och billigare att anställa. Genom lägre skatter och mindre krångel kan företagen växa. Företagare ska kunna ägna sig åt sin verksamhet istället för att fylla i blanketter.

Vårt mål är att Sverige ska bli ett av världens bästa länder att starta och driva företag i och att det ska vara lika naturligt att driva företag som att vara anställd.

Därför vill vi ta bort åldersgränsen så att du som är över 18 år men under 25 år kan få bidrag för att starta eget företag. Då kommer fler unga att skapa växande företag som också ger nya jobb.

Läs mer om vår företagarpolitik

Jobb från dag ett

Vi värnar asylrätten och vill se ett effektivare mottagande, fler vägar till jobb och fler bostäder. För Centerpartiet är det viktigare att flyktingar kan erbjudas skydd, inte att de erbjuds samma höga standard i mottagandet som vi har haft hittills. Vår medmänsklighet kan inte vara villkorad utifrån fyrkantiga och byråkratiska mallar.

Centerpartiet har ett tydligt jobbfokus eftersom vi tror på att ta tillvara människors förmåga. I dag är grundregeln att det är förbjudet för de flesta asylsökande att arbeta, även om de kan och vill. Centerpartiet föreslår att grundregeln istället blir att man får arbeta från dag ett i Sverige.

Centerpartiet vill:

 • Bredda YA-jobben så att de även omfattar långtidsarbetslösa och på sikt nyanlända och småföretag utan kollektivavtal
 • Banta åtgärder på Arbetsförmedlingen med 3 miljarder kronor.
 • Avveckla vissa av Arbetsförmedlingens verksamhetsområden (men behålla den hårda kärnan som t ex kontroll och uppföljning)
 • Införa jobbfixarpeng
 • Öppna för fler aktörer som alternativ till FAS 3 för bättre jobbmatchning
 • Försvara det högkostnadsskydd för sjuklönekostnader som vi införde mot förslag till försämringar
 • Införa ett reformerat lärlingssystem med lärlingslön enligt tysk modell
 • Införa trygg flexibilitet med rättvisa turordningsregler baserade på kompetens och med en högre a-kassa inledningsvis
 • Investera mer i järnvägar, vägar, bredband, och kommersiell service
 • Att grundregeln blir att nyanlända får arbeta från dag ett i Sverige

Ansvarig talesperson

Annika Qarlsson
Talesperson för frågor om arbetsmarknad, integration och jämställdhet. Riksdagsledamot Västra Götala...