Centerpartiet lokalt

Arbetsmiljö

För att vi ska kunna jobba behövs både fler och bättre jobb. Vi tycker att det viktigt att man mår bra, både på jobbet och av jobbet. Därför behövs en bra arbetsmiljö. För att nå dit är det viktigt att det hela tiden pågår ett arbete som inte bara ser till att du inte blir sjuk av jobbet, utan som också hjälper dig att vara frisk.

Centerpartiet vill:

  • Ha ett hälsofokus och inte bara förhindra att människor blir sjuka
  • Att arbetsmiljön ska vara en naturlig del i vår vardag på jobbet
  • Satsa på skolan för att underlätta för lärarna och förbättra deras arbetsmiljö
  • Uppmuntra nytänkande för en bättre arbetsmiljö inom vård och omsorg

"Min rygg och mina axlar mår bättre nu, sen vi började använda hjälpmedel för att undvika tunga lyft."

Jasmina Muric, Eslöv

Arbetsmiljö

Vi är på jobbet en stor del av vår vakna tid. Därför är det också viktigt att vi jobbar i en miljö där vi kan må bra. För att nå dit behöver vi tänka nytt och inte bara se till att jobbet inte gör oss sjuka.

För att vi ska orka jobba behöver vi må bra när vi är på jobbet. Arbetsmiljö är ett samlingsnamn för de förhållanden som finns där du jobbar. Det kan handla om allt från hur du trivs med dina kollegor till ont i huvudet på grund av höga ljudnivåer. Vi tycker att arbetsmiljöarbetet, det vill säga arbetet med att förbättra din arbetsmiljö, ska vara hälsofrämjande. Det betyder att vi vill att arbetsmiljöarbetet ska handla om att hjälpa dig som jobbar att vara frisk istället för att bara förhindra att du blir sjuk. Vi ser arbetsmiljöfrågorna som en naturlig del av livet på jobbet.

Ansvarig talesperson

Annika Qarlsson
Talesperson för frågor om arbetsmarknad, integration och jämställdhet. Riksdagsledamot Västra Götala...