Ingångsjobb

Ett stort antal människor har de senaste åren flytt till Sverige. Att snabbt komma in i jobb är en nyckel för integrationen, men också för att bidra till vår gemensamma välfärd. Vi tycker att det är självklart att ett jobb är bättre än inget jobb. Därför vill vi se fler ingångsjobb för att snabbare kunna få in en fot på arbetsmarknaden.

Centerpartiet vill:

  • Förbättra chanserna för de nyanlända genom ingångsjobb

sol-has-bg sol-light-text

Ingångsjobb till lägre lön

Ett stort antal människor har de senaste åren flytt till Sverige. Oavsett hur många som kommer till Sverige framöver finns det redan idag hundratusentals människor som behöver ett jobb, och det snabbt. Att fler människor jobbar är enda sättet som vi kan se till att Sverige också i framtiden har en bra välfärd och ett starkt socialt skyddsnät.

För oss är det självklart att ett jobb är bättre än inget jobb. Bara genom att snabbt få in en fot på arbetsmarknaden kan man börja göra karriär, lära sig språket och bygga en framtid i Sverige. Därför vill vi se fler ingångsjobb för att förbättra chanserna för de nyanlända som har allra svårast att ta sig in på arbetsmarknaden.

Den svenska modellen bygger på att det är arbetsmarknadens parter, det vill säga facken och arbetsgivarna, som förhandlar fram avtal och löner. Vi vill att facken och arbetsgivarna ska komma överens om ett nytt avtal som är direkt riktat till nyanlända. Det behöver vara ett avtal som gör det möjligt att skapa jobb och anställa med betydligt lägre ingångslöner än vad som är möjligt idag. Regeringens förslag om etableringsjobb är alldeles för otillräckligt. Med regeringens förslag skickas kostnaden i stor utsträckning till staten samtidigt som bemanningsföretag och småföretag utan kollektivavtal inte omfattas.

Om facken och arbetsgivarna tar sitt ansvar så vill vi matcha det avtalet med både sänkt inkomstskatt och arbetsgivaravgift upp till en viss lön. På så sätt skapar vi nya jobb till dem som har mycket svårt att få ett jobb med de avtal som finns på arbetsmarknaden idag. Om parterna däremot inte tar sitt ansvar så är vi beredda att lagstifta för att få fram fler ingångsjobb och därmed ge nyanlända en chans att etablera sig på arbetsmarknaden.

Läs mer
Svar på tal – 9 myter om ingångsjobben
Fler ingångsjobb för nyanlända , 2.2 MB.

Emil Källström
Ekonomisk-politisk talesperson. Riksdagsledamot Västernorrlands län.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.