Centerpartiet lokalt

Fiske

Levande hav och vatten är en av våra viktigaste frågor. Därför behöver vi en fiskepolitik som är långsiktig och som både bevarar och utvecklar fiskebestånden. Vi behöver också enklare regler så att det blir lättare att köpa och ta över fiskeföretag.

Centerpartiet vill:

  • Att hållbara fiskodlingar ska utvecklas och uppmuntras liksom kustnära och småskalig fiskeföretag.
  • Ha mer forskning och rådgivning kring insjöfiske och vattenbruk.

"Genom att utveckla småskalig fiskeodling som genererar sysselsättning och livsmedel, skapas samtidigt ett bra komplement till havsfisket."

Lars Karlsson, Karlskrona

Fiske

Det finns mycket att göra för fisket. Flera fiskarter är hotade. Det beror dels på att vi fiskar för stora mängder men också på att miljön i vattnet är dålig. 

Att det finns stora och livskraftiga fiskebestånd är viktigt för den biologiska mångfalden. Det är också viktigt för den som fiskar på fritiden och för den svenska fiskeindustrin. Om vi ska bevara och utveckla fiskebestånden får vi inte fiska för mycket. Vi måste också ha en bra miljöpolitik för våra vatten och fler fiskodlingar. Därför har vi presenterat ett flertal åtgärder för att lyfta landbaserade vattenodlingar. Det finns mycket att göra för fisket. För att nya generationer ska vilja bli fiskare behöver vi göra det lättare för någon att köpa och ta över fiskeföretag. Vi vill också titta på hur man kan utveckla fisketurismen. Det behövs nya lösningar som är bra både för den som är företagare och den som äger fiskevatten.

Ansvarig talesperson

Eskil Erlandsson
Riksdagsledamot Kronobergs län, landsbygdspolitisk talesperson