Centerpartiet lokalt

Jakt

Det behövs en ansvarsfull jaktpolitik. En politik som tar hand om våra vilda djur och som är långsiktig och hållbar. Då kan jakten fortsätta vara den folkrörelse det är idag och som både handlar om att uppleva naturen och vårda den svenska viltstammen.

"Jakten ska vara långsiktigt hållbar och ta väl vara på våra vilda djur. Jag tycker vi ska ta hänsyn till regionala skillnader och låta besluten fattas närmare dem som berörs."

Carina Johansson, Anderstorp

Ett sätt att ta hand om våra viltstammar

Vi behöver en ansvarsfull jaktpolitik som tar hand om våra vilda djur.

Vi vill att jakten ska vara långsiktig och hållbar. Vi vill också ta hänsyn till att det ser olika ut runt om i landet och låta besluten fattas närmare dem som faktiskt berörs av dem. I Sverige är jakten en folkrörelse med 300 000 aktiva jägare. Jakten handlar både om att uppleva naturen och om kamratskap. Dessutom är jakt ett sätt att ta hand om våra viltstammar.

Ansvarig talesperson

Eskil Erlandsson
Riksdagsledamot Kronobergs län, landsbygdspolitisk talesperson