Jordbruk och djurhållning

Det svenska jordbruket handlar om öppna landskap, god omsorg om djuren och en säker matproduktion. För att svenska bönder ska kunna konkurrera på lika villkor med bönder i andra länder behöver djuren i EU få det bättre. Då kan vi behålla den höga kvaliteten i jordbruk och djurhållning som vi har idag.

Centerpartiet vill:

  • Se till att alla djur i EU har det bra så att bonden konkurrerar på samma villkor som bönder i övriga EU-länder
  • Förenkla så att varje bonde endast ska behöva ha en tillsynsman som blir deras kontaktväg till myndigheter
  • Att lokalproduktion och djurens väl ska vara viktigare än detaljstyrning och standardisering

Läs Centerpartiets jordbruksrapport , 3.7 MB.

sol-has-bg sol-light-text

Minskad regelbörda för ökad konkurrenskraft

Svenska livsmedelsproducenter är världsledande på djurhälsa, har en restriktiv användning av antibiotika i djurhållningen och producerar mat på ett klimatsmart och miljövänligt sätt.

Vi ser dock att svenska lantbrukare inte alltid kan ta betalt för det mervärde som exempelvis betande djur ger upphov till i form av öppna landskap och stärkt biologisk mångfald. För att svenska lantbrukares konkurrenskraft ska kunna stärkas måste regelbördan minska. Därför menar Centerpartiet att vi behöver en regelförenklingskommission, som bland annat ser över hur djurskyddskrav och andra regler kan reformeras så att det inte är byråkratin, utan syftet med reglerna, som står i fokus.

Den svåra torkan 2018 ledde till att det svenska lantbruket befann sig i kris. Torkan har innebar att många fick se sina skördar torka bort. Skördarna som fanns kvar blev bara en bråkdel av vad de brukade vara. Det uppstod även foderbrist och många bönder tvingades slakta sina djur i förtid. Centerpartiet var snabba med att presentera ett krispaket för stötta lantbruket och öka likviditeten inom näringen.

Livsmedelsförsörjningen handlar också om vår säkerhet. Vi måste alla ha mat för att överleva och fungera. Det krävs krafttag för att säkerställa ett livskraftigt lantbruk i hela landet. Vi behöver agera kraftfullt både på kort och på lång sikt för att stärka konkurrenskraften för svenskt lantbruk.

För Centerpartiet är det viktigt att livsmedelsstrategins mål förverkligas, därför arbetar vi hårt för att se till att den fylls med kraftfulla åtgärder som leder till resultat.

Läs mer om vårt krispaket här , 735.5 kB.

Ansvarig talesperson

Daniel Bäckström
Landsbygdspolitisk talesperson. Försvarspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Värmlands län.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.