Centerpartiet lokalt

Jordbruk och djurhållning

Det svenska jordbruket handlar om öppna landskap, god omsorg om djuren och en säker matproduktion. För att svenska bönder ska kunna konkurrera på lika villkor med bönder i andra länder behöver djuren i EU få det bättre. Då kan vi behålla den höga kvaliteten i jordbruk och djurhållning som vi har idag.

Centerpartiet vill:

  • Se till att alla djur i EU har det bra så att bonden konkurrerar på samma villkor som bönder i övriga EU-länder
  • Förenkla så att varje bonde endast ska behöva ha en tillsynsman som blir deras kontaktväg till myndigheter
  • Att lokalproduktion och djurens väl ska vara viktigare än detaljstyrning och standardisering

"Landsbygden har fortfarande en stor potential som inte utforskats helt än då de kan leda den gröna omställningen. Biogas, vindkraft och skogen är alla viktiga delar för att få ett miljövänligare samhälle."

Patrik Davidsson, Fröseke

Svenska bönder ska konkurrera på rättvisa villkor

Svenskt jordbruk står för god djuromsorg, säker mat, öppna landskap, miljöhänsyn och arbetstillfällen. Jordbruket spelar också en viktig roll i omställningen till ett hållbart samhälle.

Svenskt jordbruk är bäst i världen när det exempelvis gäller låg antibiotikaresistens, liten förekomst av salmonella och god omsorg om djuren. För att vi ska kunna upprätthålla de här högre kraven i ett internationellt perspektiv behöver svenskt jordbruk stöd. Svenskt jordbruk står för god omsorg om djuren, säker mat och öppna landskap. Jordbruket är en viktig pusselbit i omställningen till ett grönt och hållbart samhälle.

Under våra år i regeringen har vi haft stort fokus på och gjort mycket för de svenska bönderna. Vi har förenklat regler och minskat den administrativa bördan. Vi har tillsammans med EU satsat 35 miljarder kronor på landsbygdsprogrammet och vi har tagit bort skatten på handelsgödsel. Vi har också sänkt många avgifter inom jordbruket. Men det finns mycket kvar att göra.

Vänsterregeringen vill höja skatten för bonden genom införande av skatt på gödsel och avstånd. I stället för högre kostnader så behöver den svenska bonden bättre konkurrensvillkor.

Ansvarig talesperson

Eskil Erlandsson
Riksdagsledamot Kronobergs län, landsbygdspolitisk talesperson