Centerpartiet lokalt

Mat

Den svenska maten är världsberömd och något vi ska vara stolta över. Matproduktionen håller landskapet öppet, skapar kulturvärden och nya jobb. Med tydliga märkningar blir det lättare för dig som konsument att göra bra val när du står i affären.

Centerpartiet vill:

  • Att matproduktionen i Sverige håller hög klass, bland annat genom god livsmedelskontroll, livsmedelssäkerhet och bra miljö- och djuromsorg
  • Ha tydlig märkning av livsmedel som gör det enkelt att göra medvetna val i affären
  • Ta fram en nationell handlingsplan för att minska matsvinnet
  • Att kommun och landsting vid upphandling av mat ska ställa samma krav på miljöhänsyn och djurskydd som det är på svensk livsmedelsproduktion
  • Säkerställa att målen med den nationella livsmedelsstrategin genomförs.

”Ska smaka gott, gärna vara ekologisk och närodlad. Den ska ge oss gott, inte dåligt, samvete."

Martin Wiedersheim- Paul, It-tekniker, Umeå

Svensk mat ger jobb och ser till att djuren mår bra

Den svenska maten är världsberömd och något vi ska vara stolta över. Matproduktionen håller våra landskap öppna, samtidigt som den skapar kulturvärlden och ger nya jobb.

När vi producerar mat i Sverige blir också transporterna kortare. Dessutom kan vi ställa högre krav på miljö- och djurskydd. Det är värden som är viktiga att skydda och därför tog Alliansregeringen fram en satsning vi kallade Matlandet Sverige. En satsning som vänsterregeringen la ner och presenterade en nationell livsmedelsstrategi som svar. Det enda problemet med strategin var att den var tom på konkreta åtgärder som ska stärka den svenska livsmedelskedjan. Som svar la Centerpartiet en egen livsmedelsstrategi med över 90 förslag som kommer stärka den svenska livsmedelskedjan, göra det enklare att driva företag, ställa om till en grönare produktion och förbättra djurhållningen.

Som konsument ska du kunna handla närproducerat och miljövänligt. Med fullständiga innehållsförteckningar och märkningar som talar om varifrån maten kommer blir det lättare för dig att göra bra val i affären.

Vi vill att märkningen av mat ska bli ännu tydligare. Industrin borde ta fram enhetliga märkningar som exempelvis visar vilken klimatpåverkan en produkt har, vart den kommer ifrån och om den innehåller antibiotika och färgämnen. Samtidigt är det viktigt att reglerna inte krånglar till det för små företag.

Centerpartiet vill:

  • Att matproduktionen i Sverige håller hög klass, bland annat genom god livsmedelskontroll, livsmedelssäkerhet och bra miljö- och djuromsorg
  • Ha tydlig märkning av livsmedel som gör det enkelt att göra medvetna val i affären
  • Ta fram en nationell handlingsplan för att minska matsvinnet
  • Att kommun och landsting vid upphandling av mat ska ställa samma krav på miljöhänsyn och djurskydd som det är på svensk livsmedelsproduktion
  • Säkerställa att målen med den nationella livsmedelsstrategin genomförs

Ansvarig talesperson

Eskil Erlandsson
Riksdagsledamot Kronobergs län, landsbygdspolitisk talesperson