Centerpartiet lokalt

Vapen

Centerpartiet vill:

  • Ha tydliga och förutsägbara regler kring vapen och snabbare tillståndsgivning än idag.
  • Se över EU-lagstiftningen om illegala vapen, men samtidigt värna jägares och sportskyttars användning av vapen.
  • I vissa delar kritisera EU-kommissionens förslag, utgångspunkten ska vara att inte ändra i befintlig lagstiftning som rör legala vapen.

Vapen

Centerpartiet vill värna jägares och sportskyttars användning av vapen. Samtidigt vill vi ha en skärpt lagstiftning med bland annat hårdare straff för grova vapenbrott och ett bättre EU-samarbete för att hindra att vapen kommer i händerna på terrorister och andra brottslingar.

För Centerpartiet är det viktigt att skilja mellan den legala och den illegala vapenhanteringen. Den legala vapenhanteringen, som sportskyttar och jägare står för, fungerar överlag bra. Lyckligtvis är det få legala vapen som hamnar i fel händer och det är relativt sällsynt att legala vapen används i brottslig verksamhet.

Det är viktigt med tydliga och förutsägbara regler och att myndigheternas tillståndsgivning fungerar smidigare och snabbare än idag.

EU-kommissionen har presenterat ett förslag till skärpta EU-regler om vapeninnehav. Centerpartiet är positiva till att EU-kommissionen vill motverka illegala vapen och minska risken för terrorattacker, men vi vill att åtgärderna som vidtas riktar in sig på att lösa de verkliga problemen. Centerpartiet är i vissa delar kritiska EU-kommissionens förslag och vill att utgångspunkten ska vara att inte ändra i befintlig lagstiftning som rör legala vapen.

Ansvarig talesperson

Eskil Erlandsson
Riksdagsledamot Kronobergs län, landsbygdspolitisk talesperson