Rickard Nordin krossar myter om miljön och klimatet

Myt 4 : Det går inte att ställa om till grönare flyg

De finns de som säger att den enda sättet att rädda klimatet är att sluta flyga helt. De har fel! Säger Rickard Nordin, Centerpartiets, enerergi- och klimatpolitiske talesperson.

I själva verket går det att ställa om både flyget och andra transporter till att bli grönare. Med ny teknik kan vi driva klimatomställningen framåt och minska utsläppen. För oss i Centerpartiet är det här en av de viktigaste frågorna vi har. Vi vill att alla flygplan som tankas i Sverige ska ha krav på att ha obligatorisk inblandning av förnybart bränsle i tanken. Om vi ska klara den gröna omställningen behöver vi prioritera ny teknik utveckling, 5déer som andra vill ta efter som driver klimatomställningen framåt. Så visar Sverige vägen i klimatutmaningen.

Myt 3: Det är onödigt att källsortera

Ännu en klimatmyt som avslöjas av Centerpartiers klimatpolitiske talesperson Rickard Nordin, är myten om att det skulle vara onödig att källsortera.

Påståendet att det skulle vara onödigt att källsortera är helt fel. Källsortering av hushållsavfall är ett enkelt sätt att ta tillvara på jordens resurser och viktigare än många tror. Matavfall som är sorterat och insamlat görs om till biogödsel och biogas.

 

Myt 2: Vi klarar oss inte utan fossila bränslen

Att påstå att vi behöver fossila bränslen är fel säger Centerpartiets energi- och klimatpolitiske talesperson Rickard Nordin och avlivar ännu en klimatmyt.

I värmesektorn har användningen av fossila bränslen mer eller mindre försvunnit. Nu måste vi göra samma resa resa inom andra områden och först ut är transportsektorn. Den står idag för en stor mängd av Sveriges totala utsläpp. Centerpartiets mål är att minska utsläppen från transportsektorn med 70% till år 2030.

Myt1: Ett 100% förnybart energisystem är omöjligt

 

De finns de som påstår att Sverige inte kan drivas på 100% förnybar energi. Inget kunde vara mer fel. Centerpartiets energi- och klimatpolitiske talesperson, Rickard Nordin, avlivar myten om att ett 100% grönt energisystem inte är möjligt.

I Sverige idag står redan vattenkraft, vindkraft och biokraft för 60% av engergiproduktionen. Men det räcker inte. Det kommer att behöva nya smarta tekniska system för att lagra energi. Då blir det möjligt att använda 100% förnybar energi året om, i hela landet.

Ansvarig talesperson

Rickard Nordin
Riksdagsledamot Göteborgs kommun. Klimat- och energipolitisk talesperson.   Följ mig på:   Fac...

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.