Demokrati

Sverige styrs genom demokrati. All offentlig makt utgår från folket. Du kan påverka hur landet styrs, bland annat genom att rösta. Vi arbetar för att bevara och utveckla demokratin. Vi vill att du ska få bestämma mer över din vardag – var du än bor.

Centerpartiet vill att:

  • Makt ska finnas så nära människor som möjligt
  • Ha en allsidig och oberoende press i hela landet
  • Lagar och regler ska gälla lika för alla

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Vi måste värna om demokratin

Demokrati är det bästa sättet att styra ett land. Det blir inte alltid de bästa besluten, men det finns goda möjligheter att rätta till sådant som inte blivit så bra.

När alla medborgare får vara med och bestämma blir också besluten bättre, för att vi människor är bra på olika saker och har olika erfarenheter. Tillsammans kan vi då fatta bättre beslut.

Samma sak gäller för valen till Europaparlamentet. När vi väljer ledamöter från Sverige som har skilda erfarenheter och är intresserade av olika politiska frågor, så kommer de tillsammans med kollegor från de andra länderna i EU att fatta beslut som fungerar bättre.

Alla människors lika rätt och värde är grunden för vår politik

Vi tror på din rätt och förmåga att själv forma din egen framtid. Därför vill vi att makt ska finnas så nära människor som möjlighet. För att till exempel ordna förskola åt alla som behöver krävs beslut i kommuner. En del frågor, som exempelvis sjukvård, behöver skötas på regional nivå för att fungera. Fatta beslut om lagar behöver vi göra på nationell nivå. Vissa frågor, som inom exempelvis miljö och klimat, kräver internationellt samarbete.

Öka tillgången till fri press

Valen till riksdagen, regionerna och kommunerna i Sverige sker vart fjärde år. Då kan de valda politikerna bytas ut om de flesta väljarna inte tycker att de gör ett bra jobb. För att du som väljer ska veta om de gör ett bra jobb behöver du få veta vad de bestämt. Då behövs en fri press i hela landet som granskar de som har makten.

Tyvärr har det blivit vanligt att helt felaktiga berättelser sprids framför allt på sociala medier. Därför tycker vi att det är viktigt att man i skolan får lära sig om källkritik

Lagar och regler ska gälla lika för alla

En grundläggande fråga i en demokrati är att lagar och regler ska gälla lika för alla. Riksdagen fattar beslut om lagarna men domstolarna ska i varje enskilt fall döma utan påverkan från riksdag och regering.

I en demokrati har du också vissa friheter och rättigheter som vi tycker är självklara och ska garanteras. Till exempel har du friheten att uttrycka din åsikt. Du har också rätt att gå med i eller bilda en förening. Du har rätt både till att ha en religion och till att inte ha någon. De saker du äger har du också rätt till och staten kan inte bara bestämma att ta något ifrån dig. Du har också rätt till ditt privatliv och till att till exempel uppgifter om din hälsa som finns hos sjukvården inte ska spridas till andra. Du ska heller inte bli utsatt för diskriminering.

Det är bara staten som får använda tvång och våld. Denna makt begränsas av medborgarnas fri- och rättigheter. Dessa står i vår grundlag, som också kallas författning. När politiker eller domstolar fattar beslut som påverkar dina fri- och rättigheter måste de gå att överklaga, alltså bli undersökta igen om något kan ha blivit fel. Därför vill vi att det ska finnas en särskild domstol som ska se till att dina fri- och rättigheter respekteras, en författningsdomstol.

Samarbete gör världen fredligare och rikare

Tyvärr ser vi i runt om i världen att det blivit vanligare att länder koncentrerar makten till färre personer och vill tänka mer på vad som snabbt är bäst bara för dem själva. Idéer som ligger bakom detta brukar kallas nationalistiska. Detta är ofta dåligt eftersom samarbete mellan länder är det bästa sättet att lösa gemensamma problem. Till exempel är det bättre för alla länder om det är enkelt att handla mellan länderna, det som kallas frihandel. Samarbete är också viktigt för fred och säkerhet.

Ansvarig talesperson

Linda Modig
Förste vice ordförande. Talesperson i konstitutionella frågor. Riksdagsledamot Norrbotten.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.