Centerpartiet lokalt

Hedersbrott

Hedersvåld och andra typer av hedersbrott förekommer i Sverige. Vi kan inte blunda för det. Flera kvinnor i Sverige har mördats av familjemedlemmar med hederskulturen som motiv. Pojkar känner sig pressade att kontrollera sina systrar för att bevara en påstådd heder. Och varje år tvingas unga män och kvinnor, pojkar och flickor, in i arrangerade äktenskap. HBTQ-personer hindras att vara sig själva.

Det här måste få ett slut.

Hedersbrott

Hedersvåld och andra typer av hedersbrott förekommer i Sverige. Vi kan inte blunda för det. Flera kvinnor i Sverige har mördats av familjemedlemmar med hederskulturen som motiv. Pojkar blir beordrade att kontrollera sina systrar. Och varje år tvingas unga män och kvinnor in i arrangerade äktenskap.

Att inte få bestämma hur man själv vill gå klädd. Att inte själv få välja vänner, eller vem man vill leva med. Det är också att utsättas för hederskultur. Hedersproblematiken sträcker sig från kränkande behandlingar, till framtvingade självmord och mord i hederns namn. Det är något som vi aldrig får acceptera. Det är något som vi aldrig får sluta blunda för. Hedersbrotten måste få ett slut.

I Sverige är det en rättighet att få välja med vem och hur man lever sitt liv. Men hederskulturen skapar istället skräck och bidrar till ett ojämställt samhälle. Därför vill vi se en förändring i svensk lag. Hedersmotiv ska ses som en straffskärpande omständighet. Med en skärpt lag skulle det skickas en tydlig signal genom samhället att hedersbrott måste tas på större allvar och att alla barn i Sverige ska kunna växa upp med samma friheter och möjligheter.

Många unga flickor och tjejer förs ut ur Sverige för att giftas bort mot sin vilja eller könsstympas. För att förhindra detta vill vi införa en skyddslag som gör att en domstol snabbt ska kunna fatta beslut om att man kan straffas om man för en människa ut ur landet eller inte återför personen.

Sedan könsstympning förbjöds 1982 har bara två fall lett till fällande domar. Könsstympning är ett vidrigt brott och vi vill att fler gärningspersoner ska straffa. För att uppnå det vill vi att vårdnadshavare som misslyckas med att skydda en flicka från könsstympning ska kunna straffas för det och att livslång anonymitet i rättsprocessen tillämpas för offren för att stödja de som idag inte vågar anmäla.

Centerpartiet vill fortsätta arbetet mot hedersbrott och få en större kunskap om hur vi kan bemöta och stoppa dessa.

Centerpartiet vill:

  • Att hedersmotiv ska ses som en försvårande omständighet så att gärningspersoner får ett skarpare straff.
  • Införa en skyddslag som hindrar barn under 18 år från att föras ut ur landet mot sin vilja.
  • Att vårdnadshavare som misslyckas med att skydda en flicka från könsstympning ska kunna straffas för det.

Ansvarig talesperson

Johan Hedin
Riksdagsledamot och rättspolitisk talesperson