Centerpartiet lokalt

Monarki

Kungahuset är en stark symbol för nationen Sverige. Det finns också ett brett folkligt stöd för monarkin.

Centerpartiet vill:

  • Bevara monarkin i dess nuvarande form som ett kungahus som endast har en representativ funktion.

En stark symbol för Sverige

Vi stöder monarkin så länge den fungerar som idag.

Det vill säga att monarken inte har någon makt utan endast en representativ funktion. Anledningen till detta ställningstagande är att vi anser att ett maktämbete inte ska kunna ärvas. Makt att besluta om allas våra angelägenheter ska tillfalla den som ställt upp i allmänna val. Alla röstberättigade ska då ha haft chansen att lägga sin röst på den de anser är mest lämpad att företräda folket. Kungahusets funktion som representant för Sverige medför dock bra PR för vårt land som både industrin och turistnäringen kan dra nytta av.

Per-Ingvar Johnsson
Riksdagsledamot Skåne läns norra och östra, talesperson i konstitutionella frågor