Monarki

Kungahuset är en stark symbol för nationen Sverige. Monarkin har ett brett folkligt stöd. Vi stöder monarkin så länge den fungerar som idag.

Centerpartiet vill:

  • Bevara monarkin i dess nuvarande form som ett kungahus som endast har en representativ funktion

sol-has-bg sol-light-text

Monarkin är en stark symbol för Sverige

Monarkin idag har ingen makt, utan bara en så kallad representativ funktion. Det tycker vi är bra. Som vi ser det ska makt inte kunna ärvas, utan makten ska tillfalla den som ställt upp i allmänna val. Alla röstberättigade ska då ha haft chansen att lägga sin röst på den som de tycker är bäst lämpad att företräda folket.

Kungahusets funktion som representant för Sverige gör att Sverige som land syns i världen och det är något som både industrin och turistnäringen kan dra nytta av. Det finns också ett brett folkligt stöd för monarkin. Vi vill ha kvar monarkin i Sverige som den ser ut idag, där kungahuset inte har någon formell makt.

.

Ansvarig talesperson

Linda Modig
Förste vice ordförande. Talesperson i konstitutionella frågor. Riksdagsledamot Norrbotten.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.