Upphovsrätt

Upphovsrätten i Sverige är föråldrad. Den behöver göras om och anpassas efter dagens teknik. Samtidigt måste vi se till att de som skriver musik, gör filmer eller programmerar dataspel faktiskt får betalt för det jobb de gör.

Centerpartiet vill:

  • Modernisera upphovsrätten
  • Se till att upphovsmän som gör musik, filmer och dataspel får betalt
  • Stärka och försvara friheten att yttra sig

sol-has-bg sol-light-text sol-gray-tone

Gör om den svenska upphovsrätten från grunden

Den upphovsrätt vi har i dag är gammaldags och en uppdatering är helt nödvändig. Lagen har halkat efter i den tekniska utvecklingen samtidigt som nationsgränser alltmer komplicerar upphovsrätten.

Ett nytt system behöver både garantera att upphovsrättsinnehavarna får ersättning för sina verk och kunna accepteras av allmänheten. Människor som gör film, skriver böcker eller programmerar dataspel måste kunna få betalt för det de gjort. Det är också angeläget att se över patenträtten.

Försvara fritt skapande och yttrande på internet

EU:s så kallade copyrightdirektiv har satt fokus på behovet av att säkra ersättning till kreatörer.

För oss är det avgörande att den enskildes rätt att yttra sig fritt bevaras. Internet och plattformar har inneburit en revolution för människors möjligheter till fritt skapande och yttrande. Det måste försvaras.

När EU-direktivet blir svensk lag måste friheten att yttra sig försvaras och stärkas. Mellanhänders grundläggande ansvar och skyldighet att framföra information oförvanskad och inte blockera den måste tydliggöras. Samtidigt behöver systematiska och storskaliga upphovsrättsbrott kunna beivras i större omfattning än i dag.

Bilder på offentlig konst måste kunna delas fritt digitalt
Det finns många exempel på områden där lagstiftningen inte är anpassad till den digitala verkligheten. Ett sådant är den så kallade panoramafriheten där det efter beslut i Patent- och marknadsdomstolen inte är klart om man får dela bilder på offentlig konst digitalt utan att betala till konstnären. Att dela bilderna analogt är dock tillåtet.

För att inte lagen ska få negativa konsekvenser behöver den moderniseras och bli teknikneutral, och bilder på offentlig konst bör kunna delas online utan restriktioner.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.