Centerpartiet lokalt

Upphovsrätt

Upphovsrätten i Sverige är föråldrad. Den behöver göras om och anpassas efter dagens teknik. Samtidigt måste vi se till att de som skriver musiken, gör filmerna eller programmerar dataspelen faktiskt får betalt för det jobb de gjort.

"Att förhindra fildelning med juridiska medel är en omöjlighet, en möjlighet kan vara att främja de lagliga alternativen med bättre priser. Spotify och Netflix är mäkta bra exempel.

Christopher Hederström, IT-säkerhetsspecialist/datortekniker, Stenungsund

Upphovsrätten måste göras om

Den upphovsrätt vi har idag är gammaldags. Lagen har halkat efter i den tekniska utvecklingen.

Därför tycker vi att Sverige behöver ta fram ett nytt system. Det behöver både garantera att upphovsrättsinnehavarna får ersättning för sina verk och kunna accepteras av allmänheten. Människor som gör film, skriver böcker eller programmerar dataspel måste kunna få betalt för det de gjort. Därför behövs det en upphovsrättskommission som utreder upphovsrätten. Kommissionen ska också kunna föreslå de nya lagar som behövs.

Ansvarig talesperson

Johan Hedin
Riksdagsledamot och rättspolitisk talesperson