Centerpartiet lokalt

Landsbygd

Landsbygdsperspektivet är grundfundamentet i all vår politik. Människor ska kunna bo och leva i hela landet. För att det ska fungera krävs att det finns jobb. Då måste vi ha en politik som gynnar jobbskapandet i växande företag. Och en miljöpolitik som ger förutsättningar för en hållbar tillväxt.

Centerpartiet vill:

  • Förenkla reglerna så företagare kan skapa nya jobb
  • Utveckla IT och bredband så att det går att jobba i hela landet
  • Ha en levande landsbygd med förutsättningar att bedriva ett hållbart jordbruk
Bild

Decentraliserad skatt

Det borde vara självklart att beslut som påverkar dig fattas så nära dig som möjligt.

Bild

Företagsklimat

Företagande är grunden för ett välmående samhälle.

Bild

IT

Det är svårt att föreställa sig hur vårt samhälle skulle se ut utan Internet.

Jordbruk och djurhållning

Svenskt jordbruk står för god djuromsorg, säker mat, öppna landskap, miljöhänsyn och arbetstillfällen.

Bild

Strandskydd

Alla delar av landet kan bidra till Sveriges tillväxt.

Bild

Ungdomsarbetslöshet

Det behövs en politik för riktiga jobb.

Bild

Valfrihet i välfärden

Vården ser inte ut som den alltid har gjort, tvärtom har det blivit mycket bättre.

Varg och andra rovdjur

Jakt är en naturlig del av rovdjursförvaltningen.

Bild

Vägar

För att hela Sverige ska kunna leva och utvecklas behöver vi kunna ta oss fram.

Bild

välfärd

Välfärdstjänster ska finansieras offentligt, men kan gärna utföras av företag.


Ansvarig talesperson

Eskil Erlandsson
Riksdagsledamot Kronobergs län, landsbygdspolitisk talesperson