Centerpartiet lokalt

Djurrätt

För Centerpartiet är det en självklarhet att djur ska må bra. Sverige ska ha välmående djur som får leva ett värdigt liv. Sverige är ett av de få länder i världen som har högst djurskydd och detta bör vi värna om.

Centerpartiet vill:

  • Att inga vilda djur ska visas på cirkus
  • Begränsa antalet djurförsök
  • Stärka det internationella samarbetet för att bekämpa illegal handel av utrotningshotade djur

Djurrätt

Sverige ska ha välmående djur som får leva ett värdigt liv. Sverige är ett av de få länder i världen som har högst djurskydd och detta bör vi värna om.

Pälsdjur

Centerpartiet anser att uppfödning av domesticerade pälsdjur ska vara tillåtet så länge de uppfyller de myndighetskrav Jordbruksverket satt upp för djurskydd. Bland annat måste en uppfödare söka tillstånd hos länsstyrelsen för att föda upp pälsdjur. Mink och chinchilla räknas enligt Jordbruksverkets djurskyddshandbok som domesticerade, vilket gör att de omfattas av djurskyddslagen och djurskyddsförordningen.

Skulle till exempel minkpälsfarmar förbjudas flyttas istället uppfödningen utomlands till platser med ett mycket sämre djurskydd än här i Sverige. Vi anser att det är bättre att ha produktionen här i Sverige då vi också kan kontrollera den. Det är också viktigt att komma ihåg att Sverige skulle tvingas betala stora belopp i skadestånd till de minkfarmare som tvingas lägga ner sin verksamhet. Sverige skulle också kunna ställas inför Europadomstolen med stor risk att vi där skulle fällas för att vi tvingat pälsfarmare att lägga ner sin verksamhet.

Försöksdjur

Centerpartiet är noga med att begränsa antalet djurförsök. Om djur behöver användas vid tester ska det ske mycket restriktivt. Vi anser därför att smink och rengöringsprodukter ska testas på andra sätt än med djurförsök. Centerpartiet skulle gärna se ett EU-gemensamt beslut om att förbjuda djurtester på rengöringsprodukter. Vi vill också att det ska framgå på produkten när djurförsök använts. För att minska antalet djurförsök införde vi i regeringsställning 3R som står för replace, reduce och refine. Metoden förfinar, minskar och ersätter djurförsök vilket Centerpartiet eftersträvar.

Djur på cirkus och djurparker

Centerpartiet anser att djur som mår dåligt av att vistas i cirkusvagnar ska hållas borta från att visas upp på cirkus, det bör därför också vara förbjudet att ha sådana djur på cirkus. När det gäller andra djur kan situationen däremot vara annorlunda. Det finns djur som inte på något sätt mår dåligt av att förevisas på cirkus. Hundar är ett exempel på detta. Dessa djur arbetar på andra områden till exempel som knark- eller mögelhundar och kan dessutom må väldigt bra av att få den stimulans och träning som djuret får i och med att det uppträder cirkus.

För Centerpartiet är det självklart att vilda djur hör hemma i naturen och ska hållas borta från att förevisas på cirkus. Vi anser därför att delfinjakt i syfte att fånga in delfiner till djurparker är oacceptabelt eftersom delfinen är en vild art.

Utrotningshotade djur

Centerpartiet vill stärka arbetet med biologisk mångfald. Vi vill förbättra skyddet för hotade arter och biotoper samt ta krafttag mot den kriminella handeln med utrotningshotade djur. Därför vill vi att lagstiftningen av artskyddsbrott stärks och att det internationella samarbetet för att bekämpa handeln med hotade arter premieras. Därför var det en självklarhet för Centerpartiet att i regeringsställning ställa sig bakom Nagoya uppgörelsen som handlar om att bevara arter och ekosystems överlevnad.

Illegal jakt

Centerpartiet är emot illegal jakt på bland annat elefanter och noshörningar. Troféjakt på utrotningshotade djur som är med i CITES-konventionen över handeln med hotade arter av vilda djur och växter och därmed förbjuden. CITES är en förkortning för Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora och kallas också för Washingtonkonventionen. Det förekommer trots konventionen illegal handel med hotade arter av vilda växter och djur, vilket är oacceptabelt. För Centerpartiet är det viktigt med en hållbar förvaltning som värnar om artens överlevnad något som är utgångspunkten i vårt politiska arbete.

Tjurfäktning

Centerpartiet är emot tjurfäktning eftersom tjurarna föds upp till ett plågsamt liv på tjurfäktningsarenorna. Att djuret under uppvisning tvingas till en så smärtsam och stressande död är djurplågeri och inget Centerpartiet står bakom.