Centerpartiet lokalt

Djurskydd

Vi tycker att det är en självklarhet att djur ska må bra. Sverige ska ha välmående djur, som får leva ett värdigt liv. Sverige är ett av de länder i världen som har starkast djurskydd. Detta bör vi vara stolta över och värna om.

Centerpartiet vill:

  • Att inga vilda djur ska visas på cirkus
  • Begränsa antalet djurförsök
  • Stärka det internationella samarbetet för att bekämpa illegal handel med utrotningshotade djur

Så här tänker vi göra ett av världens bästa djurskydd ännu bättre:

Begränsa djurförsöken

Vi tycker det är viktigt att begränsa antalet djurförsök. Om djur behöver användas vid tester ska det ske mycket återhållsamt. Vi anser därför att smink och rengöringsprodukter ska testas på andra sätt än med djurförsök. Allra helst vill vi ha ett gemensamt EU-beslut som helt förbjuder att rengöringsprodukter testas på djur.

Vi vill också att det ska framgå på produkten när djurförsök använts. För att minska antalet djurförsök införde vi när vi satt i Alliansregeringen en metod som kallas för 3R. Det står för replace, reduce och refine. 3R-metoden förfinar, minskar och ersätter djurförsök. Det tycker vi är bra.

Låt vilda djur få vara i naturen – inte på cirkus

Vi tycker att djur som mår dåligt av att vistas i cirkusvagnar ska hållas borta från att visas upp på cirkus. Därför bör det också vara förbjudet att ha sådana djur på cirkus.

Men det finns också djur som inte på något sätt mår dåligt av att visas på cirkus, till exempel hundar. De kan må väldigt bra av att få den stimulans och träning som det innebär att uppträda på cirkus. Hundar finns ju också inom en rad andra områden, till exempel som knark- eller mögelhundar.

För oss är det självklart att vilda djur hör hemma i naturen. De ska inte visas upp på cirkus. Vi anser därför att delfinjakt i syfte att fånga in delfiner till djurparker är oacceptabelt, eftersom delfinen är en vild art.

Stärk arbetet för utrotningshotade djur

Vi vill stärka arbetet med biologisk mångfald, och förbättra skyddet för hotade arter och biotoper. Det behövs tas krafttag mot den kriminella handeln med utrotningshotade djur. Därför vill vi att lagstiftningen av artskyddsbrott stärks. Det internationella samarbetet för att bekämpa handeln med hotade arter ska uppmuntras och stödjas.

När vi satt i Alliansregeringen ställde vi oss bakom den så kallade Nagoya-uppgörelsen. Den handlar om att bevara arter och ekosystems överlevnad. Vi tycker att det var självklart att stödja detta.

Stoppa all illegal jakt och handel

Vi är emot illegal jakt på bland annat elefanter och noshörningar. Handel med bland annat troféjakt på utrotningshotade djur är förbjuden enligt CITES-konventionen (CITES är en förkortning för Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora och kallas också för Washingtonkonventionen).

Konventionen förbjuder även handel med hotade arter av vilda djur och växter. Trots detta förekommer ändå den illegala handeln. Det är fullständigt oacceptabelt. Vi tycker att det viktigt att skydda olika arters överlevnad.

Förbjud tjurfäktning på EU-nivå

Vi är emot tjurfäktning. Tjurarna föds upp till ett plågsamt liv på tjurfäktningsarenorna. Att djuret under uppvisning tvingas till en så smärtsam och stressande död är djurplågeri.