Djurskydd

Vi tycker att det är en självklarhet att djur ska må bra. Sverige ska ha välmående djur, som får leva ett värdigt liv. Sverige är ett av de länder i världen som har starkast djurskydd. Detta bör vi vara stolta över och värna om.

Centerpartiet vill:

  • Stärk djurskyddet under transporter
  • Begränsa antalet djurförsök
  • Stärka det internationella samarbetet för att bekämpa illegal handel med utrotningshotade djur

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Så här tänker vi göra ett av världens bästa djurskydd ännu bättre:

Begränsa djurförsöken

Vi tycker det är viktigt att begränsa antalet djurförsök. Om djur behöver användas vid tester ska det ske mycket återhållsamt. I EU är det sedan 2013 totalt förbjudet att testa kosmetiska produkter på djur. Sverige kan bli världsledande inom alternativa metoder, vilket kan bidra till såväl nya jobb som nya företag. Efterfrågan på snabbare, billigare och säkrare testmetoder är stor. Med alternativa metoder, exempel­vis genom material som liknar mänsklig vävnad, digitala metoder och ”organ-på-chip” kan såväl kostnaderna som tiderna för forskningen redu­ceras.

Skydda djur under transporter inom EU

Varje år transporteras omkring 1,5 miljarder djur antingen inom EU eller från ett EU-land till ett annat land. Ofta är förhållandena minst sagt ovärdiga och ibland är djuren helt utan mat och vatten. EU måste agera. Centerpartiet vill se flera åtgärder för att säkerställa att lagbrott mot djur tas på allvar.

Det finns redan strikta regler och grundlig lagstiftning när det gäller djurtransporter i EU. Men lagen följs inte ordentligt. EU måste arbeta mer med brottsförebyggande åtgärder, även när det gäller brott mot djur.

Centerpartiet vill införa ett minimibelopp för böter som utdelas inom EU, när någon bryter mot djurskyddslagen och orsakar djurs lidande. Det behövs också ett EU-krav för ett antal årliga kontroller av djurtransporter. Slutligen behövs gränsöverskridande polisiärt arbete i djurfrågor.

Stärk arbetet för utrotningshotade djur

Vi vill stärka arbetet med biologisk mångfald, och förbättra skyddet för hotade arter och biotoper. Det behövs tas krafttag mot den kriminella handeln med utrotningshotade djur. Därför vill vi att lagstiftningen av artskyddsbrott stärks. Det internationella samarbetet för att bekämpa handeln med hotade arter ska uppmuntras och stödjas.

När vi satt i Alliansregeringen ställde vi oss bakom den så kallade Nagoya-uppgörelsen. Den handlar om att bevara arter och ekosystems överlevnad. Vi tycker att det var självklart att stödja detta.

Stoppa all illegal jakt och handel

Vi är emot illegal jakt på bland annat elefanter och noshörningar. Handel med bland annat troféjakt på utrotningshotade djur är förbjuden enligt CITES-konventionen (CITES är en förkortning för Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora och kallas också för Washingtonkonventionen).

Konventionen förbjuder även handel med hotade arter av vilda djur och växter. Trots detta förekommer ändå den illegala handeln. Det är fullständigt oacceptabelt. Vi tycker att det viktigt att skydda olika arters överlevnad.

Förbjud tjurfäktning på EU-nivå

Vi är emot tjurfäktning. Tjurarna föds upp till ett plågsamt liv på tjurfäktningsarenorna. Att djuret under uppvisning tvingas till en så smärtsam och stressande död är djurplågeri.


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.