Centerpartiet lokalt

Företagsklimat

För att samhället ska växa och må bra behövs företag. Det är i små och växande företag som nya jobb skapas. Vi vill göra det enklare att starta och driva företag och billigare att anställa. Genom lägre skatter och mindre krångel kan företagen växa. Företagare ska kunna ägna sig åt sin verksamhet istället för att fylla i blanketter.

Centerpartiet vill:

  • Sänka kostnaderna för att anställa med lägre och enklare skatter, särskilt för små och växande företag
  • Skattemässigt gynna mindre företag framför större
  • Förenkla krånglet för småföretagare

"Jag skulle gärna anställa. Men det är ett stort steg som känns för komplicerat och riskfyllt."

Anders Larsson, Tomelilla

Det är i små och växande företag som de flesta nya jobb skapas

Företagande är grunden för ett välmående samhälle. Därför vill vi skapa bättre villkor för alla företag, men särskilt för små företag. Det är i små och växande företag som de flesta nya jobb skapas.

Vårt mål är att Sverige ska bli ett av världens bästa länder att starta och driva företag i och att det ska vara lika naturligt att driva företag som att vara anställd. Vi vill göra det mer lönsamt att arbeta, göra det billigare att anställa och ge ökade drivkrafter för att starta och driva företag. Då kan vi stärka Sveriges konkurrenskraft. Genom bättre service till företagen, lägre skatter, bättre förutsägbarhet och mindre regelkrångel kan vi göra Sverige mer attraktivt så att fler vill investera i vårt land. Vi måste minska byråkratin för näringslivet. Människors kreativitet ska inte kvävas av krångliga regler. Företagare ska kunna ägna sig åt sin verksamhet istället för att fylla i blanketter.

Vi vill förenkla reglerna nationellt, i landstingen, regionerna och kommunerna. Vi arbetar också för att påverka reglerna på EU-nivå. Det är viktigt eftersom mer än hälften av de regler som påverkar svenska företag kommer från EU.
De så kallade 3:12-reglerna, som bestämmer hur stor del av ett företags vinst som beskattas som inkomst av tjänst respektive som kapital, har förändrats och blivit bättre under Alliansregeringen. Det är ett steg i rätt riktning, men inte tillräckligt. Vi vill förenkla och förbättra 3:12-reglerna mer för att göra det bättre för små företag som växer. Det skulle underlätta och göra så att företagen har möjlighet att växa ännu mer.

Helena Lindahl
Riksdagsledamot Västerbottens län, näringspolitisk talesperson