Centerpartiet lokalt

Strandskydd

Vi vill bygga ett starkt Sverige som ser till den enskilde individens behov och kan skapa samma förutsättningar för boende såväl på landsbygden som i städer.

Centerpartiet vill:

  • Ändra i strandskyddslagen så att det blir möjligt att bygga i områden med gles bebyggelse.
  • Att strandskyddet ska anpassas utifrån lokala förutsättningar så att landsbygden kan utvecklas.
  • Trygga allmänhetens tillgång till stränder och bevara goda livsvillkor för djur och växter.

"Det ger ett sådant lugn att få njuta av frukostkaffet och blicka ut över en dimbeslöjad sjö."

Robin Nord, Höör

Strandskydd

Alla delar av landet kan bidra till Sveriges tillväxt. Att bygga i strandnära lägen på landsbygden där det finns många stränder är ett sätt att utveckla landsbygden. Vi tycker att perspektivet i strandskyddslagstiftningen bör ändras. Makten över strandskyddet behöver ligga närmare människors vardag, i kommunerna.

Samtidigt är det viktigt att begränsa byggandet i områden med högt exploateringstryck som är värda att skydda. Vi anser att det är viktigt att strandskyddet anpassas och tillämpas utifrån lokala och regionala förutsättningar. Då kan vi göra det möjligt för kommuner med långa obebyggda stränder att utnyttja sina strandnära lägen till att locka både turister och nya invånare. Det är samtidigt viktigt att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till stränder och bevara goda livsvillkor för djur och växter.

Ola Johansson
Riksdagsledamot Hallands län, bostadspolitisk talesperson