Välfärd

Välfärdstjänster ska finansieras offentligt, men kan gärna utföras av företag. På så vis får vi mer kvalitet och valfrihet i välfärden.

Centerpartiet vill:

 • Att du ska ha rätt att välja vård, skola och omsorg var du än bor
 • Att det ska vara möjligt att studera med bibehållen aktivitetsersättning
 • Att Konkurrensverket ska få ett tydligare uppdrag för att granska och garantera lika villkor mellan privata och offentliga utförare

sol-has-bg sol-light-text

"Jag vill kunna välja ett äldreboende till mig i framtiden."

Ros-marie Jansson, Vice varuhuschef, Skara

Välfärd

Välfärdstjänster ska finansieras offentligt, men kan gärna utföras av företag. På så vis får vi mer kvalitet och valfrihet i välfärden.

Centerpartiet vill också:

 • Att du ska ha rätt att välja vård, skola och omsorg var du än bor.
 • Att du ska ha rätt att välja vård, skola och omsorg var du än bor.
 • Att det ska vara möjligt att studera med bibehållen aktivitetsersättning.
 • Att Konkurrensverket ska få ett tydligare uppdrag för att granska och garantera lika villkor mellan privata och offentliga utförare.
 • Införa en gemensam allmän och obligatorisk arbetslivsförsäkring som ersätter dagens A-kassa och sjukförsäkring.
 • Att vården ska vara tillgänglig. Vi vill bygga ut vårdgarantin så att du får rätt till behandling inom en månad efter att läkare konstaterat att du behöver vård.
 • Att du själv ska få bestämma om vården ska ske i Sverige eller EU – under förutsättning att behandlingsbehov bedömts föreligga, behandlingen av tillståndet i Sverige bekostas med allmänna medel och att behandlingsmetoden är internationellt vedertagen.
 • Att en demokratisk utredning ska ser över hela finansieringsproblematiken på välfärdsområdet.

En bra välfärd får människor att känna sig fria

Välfärd omfattar offentlig service som vård, skola och omsorg. Där ingår också offentliga bidrag som a-kassa och sjukersättning. Det bästa sättet att få bättre välfärd är att se till att fler kommer i arbete. Om mindre skattepengar går till bidrag kan mer gå vård och omsorg.

För oss är det självklart att vi gemensamt ska ta ansvar för att alla ska ha tillgång till sjukvård, äldreomsorg, barnomsorg och trygghet vid sjukdom och arbetslöshet. Däremot kan utförandet göras av privata företag. Vi tycker också att det är naturligt att ta hand om svaga och utsatta grupper, till exempel genom en ”tak-över-huvudet”-garanti för hemlösa och stärkt rättighetsskydd för utsatta barn. Samhället ska utformas så att människor känner sig fria – inte beroende.

Nya lösningar kan betala framtidens välfärd

Flera utredningar pekar på att vi kommer att ha problem att betala för välfärden i framtiden. Det bästa vi kan göra för att klara finansieringen är vi fortsätter göra det lättare att starta företag och få fler människor i arbete. Då får vi in mer skattepengar.

Vi kan också minska välfärdens kostnader genom förebyggande och hälsofrämjande arbete. Det kan vara förebyggande åtgärder som gör att människor slutför skolan, kommer in i arbetslivet och orkar arbeta längre upp i åren. Det är också viktigt att den som blir sjukskriven får snabb hjälp att komma tillbaka i arbete.

På kort sikt är förebyggande och hälsofrämjande åtgärder för äldre mest effektiva. Därför måste vi skapa en plan där alla äldre erbjuds aktiviteter som gör att skade- och sjukdomsrisken minskar.

Vi vill också ha en demokratisk utredning som undersöker problemen med att finansiera välfärden. Grundtanken är att välfärden ska betalas av oss skattebetalare, inte via privata sjukvårdsförsäkringar. Vi tror att lösningen handlar om att göra systemet effektivare, hitta nya idéer och ha en god konkurrens.

Anders W Jonsson
Gruppledare. Sjukvårdspolitisk talesperson. Riksdagsledamot för Gävleborgs län.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.