Ensamkommande barn

De senaste åren har många ensamkommande barn och unga sökt asyl i Sverige. De befinner sig i en mycket utsatt situation. Vi har ett ansvar att hjälpa några av de mest utsatta personerna i vårt land.

Centerpartiet vill:

  • Ha en rättssäker och ordnad asylprocess
  • Ha tryggare tillvaro under asylprocessen
  • Återinföra särskilt och synnerligen ömmande skäl och övrigt skyddsbehövande så att mycket utsatta personer inte utvisas

 

sol-has-bg sol-light-text sol-gray-tone

Förena ordning och reda med medmänsklighet

Vår migrationspolitik tar sin utgångspunkt i medmänsklighet och humanism. Vi står upp för en reglerad invandring där man får stanna om man har skyddsskäl, men ska lämna landet om man får avslag. Vi vill hitta konstruktiva lösningar för att hjälpa fler personer i utsatta situationer.

Den främsta bakgrunden till otryggheten ligger i den tillfälliga lagstiftning som en majoritet i riksdagen fattade beslut om 2016 , som skadar både ensamkommande unga och splittrar familjer. Ensamkommande ungdomar befinner sig i en svår kris, oavsett om de ännu inte vet om de får uppehållstillstånd ­eller om de fått beslut om utvisning. De måste få samma psykosociala stöd från samhället som andra ungdomar som hamnar i svåra kriser. Vi vill se ändrade regler så att det blir lättare för kommunernas socialtjänst att ge rätt hjälp. Vi tycker också att det är socialtjänsten som ska ha ansvaret för asylsökandes liv och hälsa.

Vissa ungdomar som söker asyl får sin ålder uppskriven när Migrationsverket bedömer att de är äldre än vad de själva säger. Vi vill att de ungdomar som skrivs upp till mellan 18 och 21 års ålder ska få vara kvar i sin kommun medan avslagsbeslutet överklagas. På så sätt skulle färre ungdomar tvingas bort från en miljö de lärt känna och är trygga i. Vi vill också att kommunerna under tiden ska få behålla sin rätt till ersättning från staten.

Vi tycker att så kallade ömmande omständigheter ska återinföras i utlänningslagen. Vi röstade nej när en majoritet i riksdagen i den tillfälliga lagen för ett år sedan strök den delen. Vi vill återinföra ömmande omständigheter och även övrigt skyddsbehövande, så att personer i humanitär nöd eller med skyddsbehov får möjlighet att stanna.

Den som har jobb i Sverige måste få stanna. Människor som jobbar bidrar till vår gemensamma välfärd. Det måste därför vara lättare än idag att byta spår under asylprocessen och söka uppehållstillstånd i Sverige som arbetskraftsinvandrare om man har ett jobb. Eller söka uppehållstillstånd för att studera på gymnasiet.

Vi behöver därför se över hur fler kan få möjlighet att få stipendium för att läsa på gymnasiet.

Centerpartiet har lagt fram många förslag som kombinerar ordning och reda med medmänsklighet. Men för att de ska bli verklighet behöver även regeringen agera.

 

Ansvarig talesperson

Jonny Cato
Migrationspolitisk talesperson. Riksdagsledamot, Skåne Västra.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.