Centerpartiet lokalt

Flykting och asyl

När människor som tvingas fly sina hemländer kommer till Sverige är det vår plikt att ge dem skydd. Det är viktigt att så många kommuner som möjligt i landet välkomnar flyktingar. Vi tycker att alla länder i Europa ska hjälpas åt med att ta ansvar för människor som tvingas fly.

Centerpartiet vill:

  • Att Sverige står upp för människors rätt att söka asyl
  • Ha mer samarbete i EU för ett bättre flyktingmottagande
  • Att kostnaderna för mottagandet ska minska utan att tumma på öppenheten

"Alla människor som utsätts för förföljelse i hemlandet ska ha möjlighet att få asyl. Det är en en mänsklig rättighet att värna om."

Maria Leifland, Värnamo

En politik som är generös

Såväl de svenska kommunerna som andra länder i Europa behöver ta sitt ansvar när det kommer till flyktingar. Det är vår plikt att ge människor som söker asyl skydd och att ge ett så bra mottagande som möjligt.

Krig och förföljelse tvingar miljontals människor på flykt. Några kommer till Sverige. Det är vår plikt att ge dem skydd, både som stat och som medmänniskor. Enligt FN:s flyktingkonvention som Sverige och många andra länder har skrivit under ska alla människor som förföljs på grund av ras, religion, nationalitet, etnicitet, sexuell läggning eller politisk åsikt få asyl.

Vi vill ha en generös flyktingpolitik. Idag är det oftast Sveriges kommuner som får säga hur många människor med uppehållstillstånd de kan ta emot. Där måste vi i Centerpartiet föregå med gott exempel och verka för att flyktingar välkomnas till så många kommuner som möjligt i landet. Dessutom måste informationen till flyktingar om var i landet det finns goda möjligheter till jobb och bostad bli bättre.

Många föreningar och organisationer har både kontakter och kunskap som skulle kunna hjälpa människor som flytt sina länder för att komma hit. Den kunskapen borde vi ta tillvara. Därför tycker vi att den ideella sektorn, där människor har engagerat sig på sin fritid, borde få mer ansvar för flyktingmottagandet. För att det ska fungera är det viktigt att den ideella sektorn får tillräckligt med pengar för att klara av det uppdraget.

Vi ser positivt på en gemensam flyktingpolitik i Europa där alla länder hjälps åt med att ta ansvar för människor som tvingas fly från sina hemländer. Ett europeiskt samarbete kring flyktingfrågorna är nödvändigt av humanitära skäl, men också för att vi gemensamt ska kunna bekämpa den farliga smugglingen av människor.

Ansvarig talesperson

Johanna Jönsson
Riksdagsledamot Stockholms kommun, talesperson för migrationsfrågor