Migration och Asyl

Vi står upp för en reglerad invandring byggd på medmänsklighet och ordning och reda. Man får stanna om man har skyddsskäl, men ska lämna landet om man får avslag. Den reglerade invandringen innebär att vi kan upprätthålla en trovärdighet för asylpolitiken. I en tid då allt fler ifrågasätter att vi ska hjälpa människor på flykt är detta särskilt viktigt för att skapa tolerans och acceptans för en medmänsklig flyktinginvandring.

Centerpartiet vill:

  • Skapa ett bättre mottagande i Sverige som gynnar integrationen
  • Värna asylrätten och ge barn möjlighet att återförenas med sina föräldrar”
  • Införa lagliga vägar för migration, bland annat genom underlättad arbetskraftsinvandring

sol-has-bg sol-light-text

En flyktingpolitik grundad på medmänsklighet och ordning och reda

I dag tvingas många av de som flyr till Europa att ta den livsfarliga vägen över Medelhavet. Bristen på lagliga vägar leder till tusentals döda människor varje år. Varje människas död är en tragedi. Vi måste därför hitta tryggare system och styra om från farliga resor till andra säkrare sätt att ta sig till Sverige. Flyktingpolitiken behöver vara balanserad, den ska grunda sig i medmänsklighet och vara ordnad.

I den migrationspolitiska överenskommelsen från 2015 gick Centerpartiet med på tillfälliga uppehålls-tillstånd som utgångspunkt, men med undantag för barn och barnfamiljer som även fortsatt borde få permanenta uppehållstillstånd. Vi anser fortfarande att permanenta uppehållstillstånd är bättre för integrationen, men ser migrationsöverenskommelsen som en rimlig utgångspunkt för de kommande åren. Den som arbetar ska gradvis kvalificera sig in i välfärdssystemen.

Rätten till skydd ska värnas, även för dem som på egen hand kommer direkt till Sveriges gräns. Grundläggande för en bra asylprocess är att den är rättssäker, och att den utgår från tydliga regler.

Asylsökande som kommer till Sverige på egen hand ska ha rätt att söka skydd, men behöver inte få tillgång till alla gemensamt finansierade välfärdsförmåner utan istället kvalificera sig in i välfärden. Centerpartiet har därför bland annat lagt förslag som innebär kvalificering in i välfärden t ex föräldraförsäkringen och efterlevandepensionerna.

De många människor som är på flykt kräver ett stort åtagande från EU, Sverige och andra länder. Vi ska ta ett stort ansvar på alla nivåer för ett mottagande som värnar asylrätten och barns möjlighet att förenas med sina föräldrar samt i större utsträckning riktas mot de mest utsatta, som kvotflyktingar.

För oss är det viktigt att ta ansvar och visa handlingskraft, bland annat genom att delta i samtal och blocköverskridande lösningar på svåra utmaningar. Vi har gjort det på många områden under den här mandatperioden, inte minst i migrationspolitiken med överenskommelsen i oktober 2015. Vi är redo att ta ansvar genom fler överenskommelser, lokalt, nationellt och på EU-nivå. Centerpartiet arbetar för en långsiktig och blocköverskridande migrationspolitisk överenskommelse, som förenar humanism och medmänsklighet med ordning och reda.

Det finns många som befinner sig i det så kallade skuggsamhället. Det kan till exempel vara barn som vuxit upp och levt hela sina liv i Sverige, arbetskraftsinvandrare som stannat efter att deras uppehålls-tillstånd gått ut eller personer som fått avslag på sin asylansökan. Skuggsamhället är skadligt både för dem som lever i det och för samhället som helhet. Den som inte har uppehållstillstånd ska lämna landet. För att detta ska ske kan fler åtgärder än i dag vara nödvändiga att vidta.

 

Ansvarig talesperson

Jonny Cato
Migrationspolitisk talesperson. Riksdagsledamot, Skåne Västra.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.