Återvinning

Vi i Sverige är ofta bra på att återvinna. För att minska vår miljöpåverkan behöver vi bli ännu bättre på att ta hand om och återvinna det vi förr bara såg som skräp. Ditt skräp kan vara en råvara för biogas, nya förpackningar eller bli en del i ett nytt hus.

Centerpartiet vill:

  • Göra det enklare att lämna sitt avfall. Bra service ska finnas i hela landet, hela året
  • Införa ett nationellt system för att samla in kläder och annan textil
  • Låta fler företag få erbjuda tjänster för bättre insamling och återvinning

sol-has-bg sol-light-text

Det ska vara enkelt att återvinna

För många är den vanligaste miljöinsatsen att ta hand om och sortera sitt hushållsavfall. För ett par tiotal år sedan var det inte ovanligt att glasflaskor och konservburkar slängdes rakt ner i påsen med hushållssopor. Känns rätt konstigt idag, eller hur?

Vi i Sverige har blivit allt bättre på att källsortera, och vi har också blivit bättre på att ta hand om hushållsavfallet. Matrester kan till exempel bli till biogas, som både bilar och bussar kan gå på. För att göra det enklare för dig och alla andra att lämna avfall, vill vi höja målen för insamling och återvinning av förpackningar, tidningar och matrester. Vi tycker att det ska finnas bra service för att ta hand om avfall, i hela landet, under hela året. Vi vill tillåta fler företag att erbjuda sina tjänster för bättre insamling och återvinning. På så sätt skapas fler jobb och bättre service. Dessutom kommer företagen att satsa mer på ny teknik.

Bättre återvinning av kläder och textilier

Idag slängs väldigt mycket kläder och andra textilier i Sverige. Det tycker vi är både synd och onödigt. Samtidigt har det inte varit så lätt för vanliga konsumenter att veta var man ska göra av textilierna. Om du vill slänga en gammal T-shirt som luktar illa – var ska du då göra av den? För att göra det enklare vill vi därför införa ett nationellt system för att samla in kläder och annan textil. Det ska vara gratis för dig och andra privatpersoner (så som till exempel pappersinsamlingen är idag). På så sätt kommer vi att kunna återvinna mer kläder och textilier.

Ansvarig talesperson

Magnus Ek
Miljöpolitisk talesperson. Riksdagsledamot Östergötland.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.