Centerpartiet lokalt

Förnybar energi

Sverige kan bli fritt från fossil energi inom en generation. Den möjligheten ska vi ta. Vi har de senaste åren haft en närmast otrolig utveckling när det handlar om förnybar energi:

  • Vindkraften har tiodubblats
  • Elen från biobränslen har ökat med mer än 50 procent
  • De mål som skulle nås år 2020 är redan uppnådda

Därför är vi stolta, men inte nöjda. Utvecklingen måste fortsätta och vi har en skyldighet att göra allt vi kan för att skapa ett hållbart samhälle.

”Det är ont om jordklot. Därför måste vi jobba med istället för mot naturen.”

Henrik Hellberg, entreprenör, Umeå

Förnybar energi

Vi har haft en fantastisk utveckling när det kommer till förnybar energi. Mer än halva Sveriges energikonsumtion kommer idag från förnybara energikällor.

Vi är stolta men inte nöjda och ser att utvecklingen måste fortsätta. Vi tycker att Sverige både har en möjlighet och en skyldighet att inom en generation vara helt fritt från fossil energi. Tack vare den energiöverenskommelse som vi gjort tillsammans med Alliansen har vi garanterat att den förnybara elen kommer att fortsätta växa och förstärkas i många år framåt.

Delar av industrin har undantag från, eller nedsättningar av, energi- och koldioxidskatterna för fordon. Dessa subventioner minskar den tilltänkta miljöstyrande effekten och vi vill därför begränsa vissa av dessa undantag. Vi vill i ett kommande steg slopa nedsättningen av koldioxidskatten för diesel i gruvindustriell verksamhet (för andra fordon än personbilar, lastbilar och bussar) liksom slopa dessa fordons skattebefrielse från energiskatt.

Rickard Nordin
Riksdagsledamot Göteborgs kommun, energi- och klimatpolitisk talesperson   Följ mig på: https:/...