Livsmedelsproduktion - maten vi äter

Det är viktigt att du ska kunna känna dig trygg i att maten du äter är producerad på ett etiskt och ekologiskt hållbart sätt.

Centerpartiet vill:

  • Stödja utformningen av märkningar av livsmedel för både innehåll och ursprung
  • Att det satsas på småskaligt och närproducerat
  • Låta miljönyttan vara styrande i fördelningen av miljöersättningar
  • Se en tydlig, obligatorisk klimatmärkning av livsmedel.

sol-has-bg sol-light-text

Den svenska livsmedelsproduktionen behöver öka och få förutsättningar att växa.

Vi vill att den nationella livsmedelsstrategi som tagits fram ska genomföras. Regeringen måste arbeta för att uppfylla målen med livsmedelsstrategin.

Men vi behöver den svenska maten i hela landet. Vi behöver fler matföretagare, öka den svenska matexporten och skapa fler jobb i de gröna näringarna. För att hela landet ska växa behövs regelförenklingar för lantbruket och fortsatta satsningar på Sverige som matland, bland annat genom att satsa på unga bönder, stärka den biologiska mångfalden genom att ha fler betande djur, och att tillåta gårdsförsäljning av egenproducerat vin och öl.

Centerpartiet presenterade en egen livsmedelsstrategi som svar på att den rödgröna regeringen inte presenterat några konkreta förslag. Vi presenterade över 90 förslag för att stärka Sverige som matnation, skapa fler jobb på landsbygden och ställa om till en grönare livsmedelskedja.

Ungefär en fjärdedel av hushållens konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser kommer från maten, samtidigt som tre av fyra konsumenter vill kunna välja mat med lägre klimatpåverkan. Vi vill därför se en tydlig, obligatorisk klimatmärkning av livsmedel likt näringsdeklarationerna för att konsumentens val ska underlättas. Klimatmärkningen ska beräknas ur ett livscykelperspektiv där även utsläpp från transporter och förpackningar ingår. Till en början bör de produkter med högst klimatavtryck omfattas och i förlängningen bör fler varor och tjänster omfattas av sådana deklarationer.

Kristina Yngwe
Ledamot av det verkställande utskottet. Riksdagsledamot Skåne läns södra.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.