Centerpartiet lokalt

Livsmedelsproduktion - maten vi äter

Det är viktigt att du ska kunna känna dig trygg i att maten du äter är producerad på ett etiskt och ekologiskt hållbart sätt.

Centerpartiet vill:

  • Stödja utformningen av märkningar av livsmedel för både innehåll och ursprung
  • Att det satsas på småskaligt och närproducerat
  • Låta miljönyttan vara styrande i fördelningen av miljöersättningar

Den svenska livsmedelsproduktionen behöver öka och få förutsättningar att växa.

Vi vill att den nationella livsmedelsstrategi som tagits fram ska genomföras. Regeringen måste arbeta för att uppfylla målen med livsmedelsstrategin.

Men vi behöver den svenska maten i hela landet. Vi behöver fler matföretagare, öka den svenska matexporten och skapa fler jobb i de gröna näringarna. För att hela landet ska växa behövs regelförenklingar för lantbruket och fortsatta satsningar på Sverige som matland, bland annat genom att satsa på unga bönder, stärka den biologiska mångfalden genom att ha fler betande djur, och att tillåta gårdsförsäljning av egenproducerat vin och öl.

 

Centerpartiet presenterade en egen livsmedelsstrategi som svar på att den rödgröna regeringen inte presenterat några konkreta förslag i sitt förslag. Vi presenterade över 90 förslag för att stärka Sverige som matnation, skapa fler jobb på landsbygden och ställa om till en grönare livsmedelskedja.

${contact.name}