Offentlig sektor

Den offentliga sektorn har stora möjligheter att påverka vår miljö. Varje år upphandlas varor och tjänster för 600 miljarder kronor. Vi vill att den offentliga sektorn ska bidra mer än vad den gör idag till att Sverige ska bli mer hållbart. Allt från att ha med miljökrav när en kommun upphandlar skolmat, till vilka drivmedel som driver landsvägsbussarna.

Centerpartiet vill:

  • Ha höga krav på miljö och hållbarhet i offentlig sektor
  • Att den offentliga upphandlingen bidrar till att skapa ett klimatneutralt Sverige
  • Se till att den offentliga sektorn blir mer miljövänlig och gör klimatsmarta val

sol-has-bg sol-light-text

Höga krav på miljö och hållbarhet ska vara en självklarhet inom offentlig sektor.

Inte minst är det viktigt att de offentliga upphandlingar som genomförs bidrar till omställningen mot ett hållbart och klimatneutralt samhälle.

Den offentliga sektorn är en stor kund och kan utöva ett stort inflytande. Varor och tjänster för inte mindre än 600 miljarder kronor upphandlas varje år. För att leva upp till högt ställda krav måste offentliga verksamheter och statliga bolag styras av mål som går att följa upp. Runt om i hela landet behöver kommuner och regionerjobba hårt för att kunna bli mer miljövänliga. När de upphandlar sådant som exempelvis mat vill vi att det ska ställas krav på att det som köps in är bra för miljön. Det gäller även annat som transporter, planärenden och energifrågor.

Ansvarig talesperson

Magnus Ek
Miljöpolitisk talesperson. Riksdagsledamot Östergötland.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.