Centerpartiet lokalt

Spel

Spelandet ser inte ut som det gjorde när lagarna som styr spelandet skrevs. Därför behöver reglerna ändras. Fler och fler spelar hos utländska spelbolag på nätet vilket gör att mindre pengar når samhället. Därför tycker vi att en del av spelföretagens vinster ska gå till att hjälpa spelmissbrukare.

Spelmonopolet fyller inte sitt syfte

I Sverige har vi regler för vilka som får bedriva spel och för förhållanden kring spelandet. Exempelvis beslutar staten om åldersgränser och hur stor del av omsättningen som ska delas ut som vinst.

Spelbolag med utlandsregistrerade sidor på internet växer. Det betyder att en del av spelandet inte längre kontrolleras av dessa regler. Det innebär också att mindre pengar kommer samhället till godo, eftersom de utländska spelbolagen inte på behöver betala skatt på samma sätt som svenska spelbolag som idag har tillstånd att bedriva spel. Av dessa anledningar tycker vi att reglerna för spel måste ses över.

Ett sätt att få en fungerande spelmarknad är att öppna den reglerade marknaden för fler aktörer. Det skulle kunna ske genom ett licenssystem. Företag som får licens skulle då få samma krav på sig som de aktörer som redan finns på den svenska reglerade marknaden. På så sätt skulle konkurrensen kunna ske på lika villkor när det gäller skydd för konsumenter och avkastningsregler. Dessutom skulle spelverksamheten kunna fortsätta bidra till samhället.

Vi vill att spelmonopolet i sin nuvarande form avskaffas eftersom det inte längre fyller sitt syfte. Vi anser även att en del av spelföretagens avkastning ska gå till skydd mot spelmissbruk och vård av spelmissbrukare.

Per Lodenius
Riksdagsledamot Stockholms län, kulturpolitisk talesperson