Centerpartiet lokalt

Pension

Med en befolkning som lever allt längre behöver pensionssystemet se annorlunda ut. Inte minst måste det vara lättare att stanna kvar på arbetsmarknaden trots att man är över 65 år.

Centerpartiet vill:

  • Införa en riktålder för pensionen som följer medellivslängden i Sverige.
  • Att också tjänstepensionerna anpassas till en allt högre medelålder.
  • Höja LAS-åldern.
  • Höja pensionerna för de pensionärer som är mest utsatta ekonomiskt. Höja lägstanivån på pensionen vilket gynnar de som är mest utsatta ekonomiskt. Samtidigt vill vi behålla skillnaden till dem som arbetat ett helt yrkesliv.

Låt de som vill jobba längre

Det är fantastiskt att vi lever allt längre. Men det skapar nya utmaningar för pensionssystemet. Inte minst handlar det om att ge människor bättre möjligheter att vara kvar på arbetsmarknaden längre.

Eftersom ålderskullarna minskar bidrar allt färre till pensionssystemet. Det är inte rimligt. Ett längre arbetsliv leder till fler intjänade pensionspoäng, vilket i sin tur leder till en högre pension.

Samtidigt måste samhället bli bättre på att ta vara på äldre och yngre medarbetare för att klara generationsväxlingen och förebygga brist på arbetskraft. Sverige och många andra utvecklade länder har stora utmaningar de kommande åren. Med en åldrande befolkning och en minskande arbetskraft måste vi tänka nytt och annorlunda.

Med förändringarna följer att vi behöver göra anpassningar på många områden i samhället för att möta den nya tiden. Den tidigare Alliansregeringen genomförde flera olika reformer för att öka jobben. Det handlade om jobbskatteavdraget, extra stort jobbskatteavdrag för äldre och reformer i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen. Dessutom sänkte Alliansen kostnaderna för att anställa. Allt det skapade nya jobb, för både äldre och yngre.

Ansvarig talesperson

Solveig Zander
Riksdagsledamot Uppsala län, talesperson för socialförsäkringsfrågor