Pension

Det är fantastiskt att vi är friska och lever allt längre. Därför behöver vi göra om pensionssystemet. Det måste bli lättare att stanna kvar på arbetsmarknaden trots att man är över 65 år. Vi vill också förbättra för de pensionärer som har det allra sämst ekonomiskt – ofta äldre ensamstående kvinnor.

Centerpartiet vill:

  • Höja pensionen för dem som bara har garantipension eller låg inkomstpension
  • Införa en riktålder för pensionen som följer medellivslängden i Sverige
  • Se tydliga förbättringar för jämställda pensioner

 

sol-has-bg sol-light-text

Gynna de mest ekonomiskt utsatta

Vi vill se ekonomiska förbättringar för de äldre som har det allra sämst. Främst är det äldre ensamstående kvinnor som är mest ekonomiskt utsatta. Och det brådskar. En del pensionärer har idag inte ens råd med det allra nödvändigaste.

Vi vill höja pensionen för de pensionärer som har enbart garantipension eller låg inkomstpension. Genom att höja lägstanivån på pensionen gynnar vi dem som är mest utsatta ekonomiskt. Samtidigt behåller vi skillnaden till dem som arbetat ett helt yrkesliv.

Vi föreslår också att skatten för äldre sänks i flera steg. Förutom att sänka skatten på pension, föreslår vi att gränsen för när man börjar betala statlig inkomstskatt höjs. Det gäller alla, oavsett om man har inkomst från lön eller pension. Vi ser inget egenvärde i att pension och förvärvsinkomst beskattas olika.

Vi vill se över nivåer och vad som ingår i försörjningsstödet, existensminimum och förbehållsbelopp för äldre. Det varierar nämligen mellan kommunerna. Vi vill även att högkostnadsskyddet för äldre ska ses över och justeras nedåt.

Inför en riktålder för pensionen som följer medellivslängden i Sverige

Det är fantastiskt att vi är friska och lever allt längre. Då vill och kan de flesta jobba längre. Vi står därför bakom det förslag som pensionsgruppen lämnat om en höjd pensionsålder. Vi vill införa en riktålder för pensionen som följer medellivslängden i Sverige. Trygghetsförsäkringarna ska följa med riktåldern. Vi vill även att tjänstepensionerna ska anpassas till en allt högre medelålder. Vi vill även höja LAS-åldern, se sänkta arbetsgivaravgifter för äldre och dubbla jobbskatteavdrag från det år man fyller 65 år.

Arbeta för jämställda pensioner

Av de pensionärer som har lägst pension är de flesta äldre ensamstående kvinnor. Kvinnor har i större utsträckning än män arbetat deltid, haft lägre inkomst, varit sjukskrivna och haft sämre karriärutveckling. Många äldre kvinnor har varit hemmafruar och utgjort en förutsättning för mannens karriär och höga inkomst. Med en låg livsinkomst blir pensionen också låg. Vi tycker det är viktigt att snarast sätta igång de åtgärder för mer jämställda pensioner som beslutats om i pensionsgruppen.

Pensionsutbetalningarna grundar sig på de avgifter som betalas in av dem som jobbar. Ju fler som kommer i arbete, desto mer ökar inbetalningarna till pensionssystemet. Därför är det också bra för pensionärerna med en politik som leder till fler jobb. [Länk Jobb]

Under tiden Centerpartiet satt i Alliansregeringen genomförde vi tillsammans flera olika reformer för att öka jobben. Det handlade om jobbskatteavdraget, extra stort jobbskatteavdrag för äldre och reformer i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen. Dessutom sänkte Alliansen kostnaderna för att anställa. Allt det skapade nya jobb, för både äldre och yngre.

Ansvarig talesperson

Martina Johansson
Talesperson i socialförsäkringsfrågor. Riksdagsledamot Södermanlands län.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.