Friskola

Vi tycker att människor ska få bestämma mer själva. Att du själv ska få välja vilken skola du ska gå på ser vi som en självklarhet. Vi värnar och vill utveckla valfriheten för elever, föräldrar och lärare. Det behöver bli lättare att välja förskola och skola.

Centerpartiet vill:

  • Införa aktiva och informerade skolval så att det blir obligatoriskt att välja skola
  • Att Skolinspektionen ska få kraftfullare verktyg att vidta åtgärder mot skolor som inte håller måttet
  • Att samma villkor ska gälla för fristående och kommunala skolor

sol-has-bg sol-light-text

Inför aktivt skolval

Det ska finnas en skola för alla, oavsett vad man har för intresse eller behov. Därför behövs det friskolor som gör att elever och föräldrar kan välja den skola som passar just dem.

Vi vill att man ska kunna välja skola genom hela skoltiden, från förskola till högre utbildning. Det fria skolvalet och skolpengen som följer med varje elev är ett viktigt verktyg för det. Det ger eleven makt över sin egen skolgång. Dessutom leder den ökade konkurrensen till att kvaliteten i skolan höjs överlag. Det är något som gynnar alla, både elever, föräldrar och lärare.

Inför aktiva och informerade skolval, så att det blir obligatoriskt att välja skola

I valet till grundskolan är det främst elever till socioekonomiskt starka föräldrar som väljer aktivt. Vi vill att alla ska känna att de har den informationen de behöver för att kunna välja skola. Valet av skola måste därför förenklas och göras mer tillgängligt för alla. Vi vill införa aktivt skolval som man gjort i bland annat Nacka och Botkyrka, vilket skulle göra det obligatoriskt att välja skola. Det är även viktigt att det blir lättare att söka plats och att föräldrar kan få stöd i valet av skola till sina barn. Det gäller speciellt föräldrar som inte har svenska som modersmål. Informerade val har visat sig vara bra när många nyanlända elever nu börjar i den svenska skolan. Familjen får då information av kommunen om vilka skolor som finns, och blir rekommenderad att välja den skola med bäst förmåga att ta emot nyanlända elever.

Ge Skolinspektionen kraftfullare verktyg att agera mot skolor som inte håller måttet

Alla elever har rätt till en likvärdig skola av hög kvalitet. Alla skolor ska vara bra skolor. För att garantera detta är det viktigt att Skolinspektionen kan varna och vidta åtgärdar mot skolor som inte lever upp till kraven. Om en skola har allvarliga brister i kvaliteten i sin verksamhet och inte kan rätta till dessa brister, ska skolan snabbare än idag stängas ner. Det gäller både friskolor och kommunala skolor. Skolinspektionen bör även fokusera mer på skolor som missköter sig och inte i samma utsträckning inspektera de skolor som uppvisar hög kvalitet.

Låt fristående examinatorer rätta nationella prov

Det är viktigt att alla elever får en likvärdig och korrekt bedömning av sina kunskaper. Det är varken rättssäkert eller likvärdigt att lärare rättar sina egna elevers nationella prov. Lärare har en personlig relation till sina elever och deras bedömning kan påverkas av förväntningar som bygger på tidigare resultat. Vi vill att nationella prov ska rättas av fristående examinatorer. Det skulle göra bedömningarna mer likvärdiga och stoppa betygsinflationen. Du ska få samma bedömning på samma insats oavsett vilken skola du går på.

Gör kommunen skyldig att erbjuda andra aktörer att rädda nedläggningshotade skolor

I många bygder har etableringen av en friskola varit avgörande för ortens fortlevnad. Det kan även ha gjort att barn och unga slipper sitta flera timmar i buss till närmaste skola. När en kommunal skola läggs ner måste det därför bli lättare för andra aktörer att ta över den. Det är inte bra att elever och familjer kommer i kläm när en skola läggs ner. Det måste därför införas en skyldighet för kommuner att erbjuda andra aktörer att ta över nedläggningshotade skolor.

Ansvarig talesperson

Fredrik Christensson
Utbildningspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Västra Götalands län norra.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.