Mobbning

Inget barn ska behöva vara rädd eller må dåligt över att gå till skolan. För att alla ska klara av sin skolgång på bästa sätt måste de må bra både psykiskt och fysiskt. Vi får därför aldrig acceptera att ett barn far illa på grund av mobbning och andra kränkningar.

Centerpartiet vill:

  • Införa nolltolerans mot mobbning
  • Att alla elever ska ha bättre tillgång till elevhälsa och skolhälsovård
  • Att kommuner som inte klarar av att arbeta mot mobbning ska kunna straffas

sol-has-bg sol-light-text

Mobbning – ett allvarligt problem

De elakheter som ibland ekar genom skolkorridorerna och övergrepp som sker på rasterna skulle aldrig accepteras på någon arbetsplats. Varför ska vi acceptera att våra barn utsätts för det?

Mobbning är ett allvarligt problem. Trots att många skolor arbetar med att upplysa, förebygga och försöka hjälpa dem som drabbas av mobbning räcker det inte.

Nolltolerans mot mobbing

Vi ser att mer behöver göras för att barn och ungdomar ska känna sig trygga i sina skolor. Vi vill därför ha nolltolerans mot mobbning. Det måste även bli lättare att flytta på den person som mobbar och gör att andra elever inte känner sig trygga.

Elevhälsovård och skolhälsovård i toppklass

För att de som behöver hjälp ska kunna få det snabbt behövs en elevhälsovård och skolhälsovård i toppklass. De måste bli snabbare på att agera när de får kännedom om mobbning och trakasserier. För att kunna göra det är det viktigt att tillgången på skolsköterskor, skolläkare, kuratorer och psykologer är god. Det behövs också en bättre samverkan mellan skolhälsovården, barnavården, barn- och ungdomspsykiatrin, ungdomsmottagningen och socialförvaltningen.

Ansvarig talesperson

Fredrik Christensson
Utbildningspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Västra Götalands län norra.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.