Centerpartiet lokalt

Mobbning

För att ge eleverna bra förutsättningar att nå goda resultat är deras psykiska och fysiska hälsa viktig. Exempelvis ska inget barn behöva utsättas för våld eller kränkningar. Mobbning är ett allvarligt problem och samhället får aldrig acceptera att ett barn far illa i skolan.

Centerpartiet vill:

  • Att det ställs höga krav på kommunernas skolhälsovård och elevhälsoteam, det är angeläget att tillgången på skolsköterskor, skolläkare, kuratorer och psykologer är god.
  • Att alla skolor inför en hård linje med noll tolerans mot mobbning.
  • Att kommuner som inte klarar av att arbeta mot mobbning ska kunna straffas

Mobbning

Vi vill att det ställs höga krav på kommunernas skolhälsovård och elevhälsoteam, det är angeläget att tillgången på skolsköterskor, skolläkare, kuratorer och psykologer är god.

Skolhälsovården, barnavården, barn- och ungdomspsykiatrin, ungdomsmottagningen och socialförvaltningen måste också bli bättre på att samverka med varandra. Barn och unga som mår dåligt måste få hjälp tidigt.

Mobbning är ett allvarligt problem. Samhället får aldrig acceptera att barn utsätts för kränkningar eller våld. Vi vill ha nolltolerans mot mobbning. Trots att många skolor arbetar med att upplysa om, förebygga och försöka hjälpa dem som drabbas av mobbning räcker det inte. Vi ser att mer behöver göras för att barn och ungdomar ska känna sig trygga i sina skolor.

Ansvarig talesperson

Ulrika Carlsson
Riksdagsledamot från Skaraborg och utbildningspolitisk talesperson