Centerpartiet lokalt

Skola till jobb

Vi måste ha en utbildning som leder till jobb. Skolan måste därför i större utsträckning samverka med samhälle och näringsliv så att utbildningar, såväl teoretiska som praktiska blir mer anpassande för arbetsmarknaden.

Centerpartiet vill:

  • Skolans kontakt med arbetslivet måste vara tydlig genom hela grund- och gymnasieksolan
  • Stärka studie- och yrkesvägledarnas roll i skolan
  • Mer praktik i både grund- och gymnasieskola
  • Entreprenörskap ska vara ett naturligt förhållningssätt i skolan.
  • Ung Företagsverksamhet, UF, bör bli en del i skolans verksamhet

En skola som rustar för jobb

Många unga i Sverige idag har inget jobb att gå till. En del av svaret finner vi i många ungdomars osäkerhet kring val av utbildning vilket kan leda till avhopp eller svårighet att finna jobb efter avslutad utbildning. Det är en påfrestning för individen och en kostnad för samhället. Kontakterna med arbetslivet i grundskolan är viktiga för att eleven lättare ska kunna göra genomtänkta val.

Perspektiv som anknyter till arbetslivet ska ingå i all verksamhet i skolan under skolans alla år. Vad vi ser är att läroplanen inte uppfylls, allt för många elever ångrar sina val och matchningen, rätt person till rätt jobb på arbetsmarknaden är bland de sämsta i OECD. Skolinspektionen pekar också på stora brister i skolornas studie- och yrkesvägledning. Studier visar att de yngre barnens undervisning i högre grad innehåller studie- och yrkesorienterande inslag, men att detta avtar i de högre årskurserna. Här fyller studie- och yrkesvägledarna en stor och viktig roll. Vi vill att de i högre grad är en länk mellan skola och arbetsliv. Studie- och yrkesvägledarna ska inte bara hjälpa elever att välja språk och gymnasieskola utan vara integrerade i hela skolans verksamhet. Entreprenörskap, företagande och praktik måste bli en röd tråd i skolans alla år, det kan inte bara finnas som en liten begränsad del i vissa årskurser. De lokala företagen kan här vara en betydande resurs.

Det entreprenöriella lärandet ska vara ett naturligt förhållningssätt genom hela utbildningssystemet, eleven blir då bättre på att fatta beslut, kommunicera och samarbeta. Vi vill därför att initiativ som Ung Företagsamhet, UF, i högre grad utvecklas och blir en del av skolans verksamhet i både grund- och gymnasieskola.

Ansvarig talesperson

Ulrika Carlsson
Riksdagsledamot från Skaraborg och utbildningspolitisk talesperson